Urland

Vi vil vise vejen til bæredygtige samfund med realistiske løsninger, ved at skabe sammenhængskraft og bygge bro mellem by og land, producent og forbruger, natur og mennesker

Vi vil ændre, først Danmark og så Verden

Erhvervsparker Lolland_1500X719.jpg

“Urland arbejder nyskabende og originalt med spørgsmålet om, hvordan den kunstneriske dimension kan få fodfæste i den måde, vi anvender og former det åbne land. Et område, der traditionelt ikke udvikles med tanke på, hvordan vi oplever det. Urland er et arbejdsfællesskab, der kombinerer indsigt i lovgivning og produktionsmetoder med kunstnerisk nerve og overskud til på en gang solide og tankevækkende projekter, og som har vist, at de formår at åbne denne vitale debat gennem både ord og rumlige udtryk”

Statens Kunstfond - ved tildeling af arbejdslegat, maj 2018

Vi er Urland og vi opfinder dybe tallerkener. Ethvert sted har kraft og muligheder. For os er nøglen til at afdække skjulte potentialer først og fremmest at være gode til at lytte – til bekymringer, begejstring, ideer, og alle nuancerne imellem. Det er ildsjælene, der brænder og kæmper for deres projekt, deres lokalsamfund og deres hjem som kan gøre drøm til virkelighed. Vi møder frem med tomme tavler og åbne sind. Til gengæld kan vi derfra hjælpe med at udtrykke ideer, se sammenhænge, give form og sætte strategi på en udvikling, der kan føre til det bedre.

I Urland er vi særligt optagede af udviklingen i Danmarks provinsbyer og landområder. Flytningen mellem land og by skaber drastisk ændrede muligheder henover regioner og lokalområder, på både godt og ondt. Vi arbejder intensivt med at kortlægge og forstå de forandringer, der skaber nye forudsætninger for byudvikling, bosætning, produktion og natur.

Vi tror ikke på, at alle Danmarks landområder er ved at blive affolket, og vi tror ikke på at provinsbyerne mister deres lokale og regionale betydning. Vi er overbeviste om, at der også i fremtiden vil være mange, som foretrækker at bo i omgivelser med højt til himlen. Det er vigtigt, at byerne og landområderne bliver bedre til at skabe kvalitet i boliger og bosætningsmiljøer. I Urland bidrager vi til dette - med konkrete forslag til nye boligtyper, med analyser af forudsætningerne for bosætning og med indspark til debatten om et andet og bedre plansystem.

Vi er bevidste om, at man skal tænke anderledes i områderne længere væk fra Alfarvej. Der ligger et stort potentiale i at reorganisere bosætningsmulighederne så de kapitaliserer bedre på de kvaliteter som natur og landskab kan tilbyde udenfor de store bysamfund. Og det åbne land rummer masser af potentialer for ny dynamik, vækst og udvikling indenfor landbrugs-, energi-, produktions- og turismeerhvervene. Det indebærer alt sammen forandringer af vores landskaber, som allerede er i gang, men mest foregår i det skjulte og uden overblik. I Urland kan vi bidrage med indblik i og overblik over, hvordan det enkelte sted bedst kan udnytte sin position i forhold til den større helhed.

Med afsæt i den samfundsudvikling, der foregår lige for øjnene af os, kan Urland bidrage med visioner for hvordan dét, der ligner svære udfordringer, kan omdannes til stærke potentialer. Vi udvikler den æstetiske tænkning, efterprøver myter og vandrer i uopdaget land: i energilandskaber, i fremtidens fælles bymidter, i et strukturreformeret landbrugslandskab, i nye, naturnære boligområder og mennesketomme vidder - med andre ord alle de landskaber vi tror der ligger forude.