Ajourland Logo
 

urlandet den 11/10-2019: tema om lolland i arkitekten

Udvikling handler ikke kun om at få folk til at blive boende eller flytte tilbage. Hvis man kigger på antallet af tilflyttere, så ser det svært ud. Men hvis man kigger på evnen til at skabe arbejdspladser, så er det nærmere det modsatte. Den centrale og den vestlige del af Lolland har formentlig de største potentialer i forhold til at bygge vedvarende energianlæg på land i hele Østdanmark.

Fredag udkom det nye nummer af arkitekten, hvor temaet denne gang er Lolland. Fagbladet stiller skarpt på lokale udfordringer og potentialer gennem interviews med Rikke Cora Larsen og Sille Hedvig Wilhelm Clausen fra ETN Arkitekter, Kommunaldirektør i Lolland Kommune Thomas Knudsen, Frederiksdals Harald Krappe, Marco Berenthz fra Norrøn, Direktør i Boligøkonomisk Videncenter Curt Lillegreen samt Christian Achermann og Ditte Marquard fra Urland. De seks interviews giver et godt indblik i Lollands komplekse virkelighed, præget af fraflytning, men også virkelyst og stort potentiale for erhvervsudvikling.

Se mere her.

Arkitekten_750X978.jpg
 

middelfart den 24.-25. oktober: energianlæg som løftestang for lokal udvikling - urland på åben land dagene

Nye grønne energianlæg i det åbne land er afgørende for den grønne omstilling, men de er ikke altid lige populære. Hvordan kan nye anlæg ændres fra uønskede til attraktive medspillere i den fremtidige udvikling af lokalområdet? Det spørgsmål skal der blandt andet arbejdes med på årets Åben Land Dage i Middelfart den 24. og 25. oktober.

Åben Land Dagene arrangeres af Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning i samarbejde med Dansk Byplanlaboratorium. Over to dage drøftes de svære balancer mellem benyttelse og beskyttelse, produktion, bosætning og natur.

Urlands Christian Achermann er tovholder på en workshop, der stiller skarpt på hvordan store, nye energianlæg kan være med til at skabe lokal udvikling i landområderne. I workshoppen afprøves og finpudses metoder fra tidlige pilotprojekter for landudvikling - pilotprojekter der er medfinansieret af projektudviklere bag nye energiparker.

Du kan tilmelde dig Åben Land Dagene her.

Kolding energipark_750X951.jpg
 

‘baggården’ i thisted den 23/8-2019: første afprøvning af passagen mellem by og fjord

Urland har her i august, sammen med Pro-vins, Viatrafik og Rue-Hallén Plan & Arkitektur, afleveret den forundersøgelse, der skal bringe byen ét skridt nærmere realiseringen af Passagen mellem by og fjord. Passagen er en af flere indsatser, der dels skal revitalisere livet i bymidten, og dels skal medvirke til at skabe større synergi mellem bymidtens og havnens attraktioner.

Forundersøgelsen besvarer flere centrale spørgsmål: Kan der skabes byliv? Hvordan og af hvem? Og hvordan kommer projektet videre herfra? Undersøgelsen er gennemført på kun syv måneder, hvor der er blevet afholdt interviews, workshops, hackathon og endelig to styregruppemøder, hvor civile aktører kom med helt ind i styregruppens arbejde.

Resultatet er tre stærke projektidéer og en række meget dedikerede frivillige og professionelle iværksættere, som har taget ejerskab til passagen og har indvilget i at medvirke til at realisere idéerne. Det fejrede Thisted Kommune og passagens frivillige i fredags med åbent hus, hvor projektområdet ‘Baggården’ kom til live som nyt mødested i byen, med livemusik, oplæg, brætspil, kagemand og hygge.

Urland siger tusind tak til Thisted Kommune og projektets frivillige for en fantastisk proces og oplevelse!

 

vestkysten viser vejen den 3/7-2019: Urland prækvalificeret til at give tilbud på strategisk-fysiske udviklingsplaner

Fem feriesteder langs den Jyske vestkyst skal styrkes gennem formuleringen af strategisk-fysiske udviklingsplaner, henholdsvis Vejers Strandby i Varde Kommune, Søndervig samt Hvidesande i Ringkøbing-Skjern Kommune, Thorupstrand og Slettestrand i Jammerbugt Kommune og Klitmøller/Nr. Vorupør i Thisted Kommune. Realdania støtter arbejdet med udviklingsplanerne, som er en del af det visionære Partnerskab for Vestkystturisme, hvor 11 kommuner langs vestkysten er gået sammen om at udnytte det store turist-, bosætnings- og erhvervspotentiale i regionen.

Sammen med JAJA Architects, Helge Søgaard og Finn Jorsal er Urland blevet prækvalificeret til at afgive tilbud på udviklingsplanerne. Med ialt 13 meget kompetente teams, har kystkommunerne og Realdania sikret et højt fagligt niveau for det videre arbejde. De mange dygtige teams vidner også om, at strategisk udvikling og fysisk planlægning i langt højere grad end tidligere betragtes som forbundne kar - noget vi hos Urland til stadighed glædes over.

Se mere om de fysisk-strategiske udviklingsplaner her.

Med bagagen fuld af erfaringer fra blandt andet Thisted, Rønne, Tannisbugt, Sejerø, Venø, Nivå, Fjerritslev/Slettestrand, Nordfyn, Varde og Tønder, går vi på sommerferie med fingre og tæer krydsede.

Og nu: ud i de vesterhavske bølger. God sommer fra Urland!

Potentialekort-Jammerbugt_1500X1500.jpg
 

Bornholm den 27/6: udviklingsplan for rønne vedtaget

Urland fejrer i dag! Sammen med rigtig gode samarbejdspartnere fra Carlberg|Christensen, RED og Viatrafik er en strategisk udviklingsplan for Rønne kørt i mål og blevet enstemmigt vedtaget af kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune. http://tv2bornholm.dk/?newsID=225918

Med den nye strategiske udviklingsplan i hånden er kommunen klar til at kaste sig ud i udviklingsprojekter for en mere rekreativ havn, et kulturelt fyrtårnsprojekt omkring Store Torv med et nyt Byens Hus og et ungemiljø i det fredede Elværk. Udviklingsprocessen skal løbe over de næste 10-20 år, og såvel politikere som borgere har bidraget til at sætte det lange lys på i transformationen af Rønne fra den lidt glemte og hverdagspraktiske hovedby til en dynamisk by, hvor byens helt særlige kvaliteter kommer frem i lyset.

Processen frem mod den strategiske udviklingsplan har været en 360 graders tur rundt om alle tænkelige bytemaer fra trafik til turisme. Æren for skarpe anbefalinger, udviklingsprincipper og delprojekter deler vi i høj grad med en stærk gruppe af byens centrale aktører, der har budt ind med et kritisk realitetstjek og bidraget med stærke initiativer.

1828_Torv på tværs Gården_Collage_web.jpg
 

Vestsjælland den 19/6-22/6: urland på tur

Urland har fyldt den mentale kuffert op: Mennesker, steder, problemstillinger, potentialer. Med solen bragende ned har vi tilbragt fire spændende dage i det Vestsjællandske. Onsdag og torsdag dannede kunstnerbyen Skælskør rammen om Urlands og Bystrategis konferencer om henholdsvis den bæredygtige landsby og den levende by. Begge dage bød på engagerede oplægsholdere og deltagere, og med afsæt i realiserede projekter blev der diskuteret ildsjæleri, organiseringsformer, frivillighed og bæredygtighed. Læs mere her og her.

Tusind tak for to meget spændende dage i Skælskør - tak til deltagere og oplægsholdere, og til Hotel Postgaarden for gode rammer.

Natur og arkitektur var temaet fredag og lørdag, hvor Urland i Tude Ådal dykkede ned i multifunktionel jordfordeling sammen med Landbrugsstyrelsens planlægger Hans Fink, og projektet Ny Trelleborg med projektleder Puk Kirkeskov Hvistendal. Vi besøgte også de nye boligområder ved Slots Bjergby og Møllebakken, hvor Urland sammen med bygherrer, Slagelse Kommune og lokale borgere har gennemført de processer og den planlægning, der har ført til den modige beslutning at udstykke grunde i naturområder.

Naturen og landskaberne er landområdernes største potentiale - for bosætning, produktion, turisme og livskvalitet. Et potentiale, man i Slagelse Kommune udforsker gennem en ambitiøs planlægning og udvikling. Urland anbefaler Vestsjælland til enhver tid!

Konference_1502X1002.jpg
Studietur_1500X1125.jpg
 

Skælskør den 6/5-2019: bliv klogere på by- og landsbyudvikling…

…når Urland og Bystrategi v/ Torsten Bo Jørgensen inviterer til konferencer den 19. og 20. juni 2019 i Skælskør.

Onsdag den 19. juni sætter vi fokus på de konkrete projekter og mennesker, der har bidraget til at styrke den sociale, økonomiske og miljømæssige bæredygtighed i et landdistrikt eller en landsby. Vi bliver præsenteret for en række projekter, som har det til fælles, at de er realiserede, og dermed bærer vidne om hvordan lokale fællesskaber og innovative tilgange til kendte problemstillinger kan føre til vækst og udvikling.

Torsdag den 20. juni stilles der skarpt på hovedbyerne, hvor der vil være oplæg fra Skælskør, Struer, Næstved, Hillerød, Gilleleje, Højer og Nivå. Der vil blive gennemgået en række projekter og initiativer, hvor nøglen til succes har været stærke samarbejder mellem kommune, erhvervsliv, kulturaktører og foreningsliv.

Konferencerne henvender sig til planlæggere, politikere, rådgivere og andre aktører med interesse for by- eller landsbysamfundenes udvikling.

Vi glæder os til et par spændende dage i Skælskør!

Konference land_1500X2121.jpg
Konference by_1500X2121.jpg
 

otto busses vej den 1/4-2019: Urland udvider

2018 var et fantastisk år for Urland, hvor vi var priviligeret med opgaver i både landområder, i hovedbyer og på småøer. Visionsoplæg for energiparker, idéoplæg til nye placeringer af vindmøller, visualiseringer af og lokalplaner for biogasanlæg, miljøkonsekvensvurderinger af vindmølle- og solcelleparker, myndighedsproces for godkendelse af salpetersyreanlæg på Kalundborg Havn, helhedsplan for Venø, forundersøgelse af ø-hus på Sejerø, forundersøgelse af åbning af passage i Thisted, program og bylivsstrategi for Fremtidens Nivå Bymidte, strategisk udviklingsplan for Rønne samt sekretariatsarbejde i forbindelse med Realdanias calls Hovedbyer på Forkant og Udviklingsplaner for de såkaldt hårdeste ghettoer var nogle af de spændende opgaver vi havde fornøjelsen af sidste år.

2019 tegner til at blive endnu et travlt år, og vi har derfor den store glæde at byde velkommen til to nye, stærke medarbejdere på Otto Busses Vej:

Sidsel Grau Petersen er Urlands nye visualiseringshaj og skarpe grafiker og formgiver. Sidsel er uddannet arkitekt fra Kunstakademiet, og har gennem sin studietid blandt andet arbejdet med projekter i det åbne land og landsbyer. Sidsel er primært tilknyttet Urlands åben land-afdeling, hvor hun arbejder med energianlæg og erhvervsanalyser.

Anne Marie Holt Christensen kommer fra en karriere som byplanlægger i Albertslund Kommune, hvor hun både har været planlægger, leder af Planafdelingen og senest tovholder på kommunens byudviklingsprojekter. Anne Marie har stor erfaring med alle dele af planlægningen, og træder ind som projektleder i Urlands by-afdeling.

Stort velkommen til Sidsel og Anne Marie!

Projekter_1500X792.jpg
 

københavn den 27/2-2019: dreyers fond sætter fokus på arkitektonisk niche

Stort tillykke til Jesper Gottlieb for modtagelsen af Dreyers Fonds Hæderspris!

Hædersprisen gives for Gottliebs vedholdende arbejde med at sikre arkitektonisk kvalitet i de tekniske anlæg, der findes i både byer og landområder. De tekniske anlæg - veje, biogasanlæg, kraftværker, højspændingsledninger, vindmøller etc. - har samme store visuelle og æstetiske betydning som den øvrige bygningsmasse, og kan i hænderne på dygtige formgivere blive signaturer for det høje niveau i dansk arkitektur.

Det er glædeligt, at Dreyers Fond anerkender denne niche i branchen, ligesom Statens Kunstfond sidste år med samme begrundelse støttede Urlands arbejde. Endnu engang stort tillykke til Jesper Gottlieb!

Blæsbjerg_2500X1668.jpg
 

hotel limfjorden den 19/2-2019: arbejdet med fjordpassagen er skudt igang

Med udsigt over Limfjorden havde hele 150 Thyboer valgt at deltage i det borgermøde, der markerer startskuddet til arbejdet med Fjordpassagen i Thisted. Borgmester Ulla Vestergaard fortalte om visionen for at styrke hele Thisteds bymidte gennem arbejdet med at genåbne en tidligere passage i byen, som dels har potentiale til at skabe forbindelse mellem bymidten og fjorden, og dels kan sikre et bedre flow i byens handelsgader. Urland og Provins gennemfører for Thisted Kommune den forundersøgelse, der skal vise hvordan Fjordpassagen kan blive en realitet som et aktivt, levende sted til glæde for hele byen.

Tusind tak til Thisted Kommune for et godt møde, og til Thisted Handelsstandsforening, Thisted Byråd og lokale borgere for de mange gode inputs til det videre arbejde - og tak til Hotel Limfjorden for lækker stegt flæsk med persillesovs.

Thisted_2500X1258.jpg
 

hornbæk den 7/2-2019: by- og boligudvikling i region hovedstaden

‘Perspektiver på de næste årtiers by- og bomuligheder i og omkring hovedstadsregionen - med bud på planstrategiske redskaber til at håndtere udviklingen’. Dette var opdraget, da projektchef Ditte Marquard torsdag holdt oplæg for kommunaldirektørerne i Region Hovedstaden. Med udgangspunkts i Urlands arbejde i Nivå og Rønne fremhævedes i oplægget det vigtige aktørsamarbejde og de uundgåelige rammevilkår når byerne skal udvikles.

Region Hovedstaden er meget mere end København. Regionen omfatter også hovedbyer, forstæder, landsbyer, landområder - og udkant. Nogle steder skal udbygningen styres, nogle steder skal den styrkes. Nogle steder bliver befolkningen yngre, nogle steder ældre. Det regionale samarbejde og erfaringsudvekslingen på tværs af by- og landkommuner er centralt for at fastlægge en bæredygtig, strategisk udvikling af hovedstadsregionen, og dermed sikre at Danmarks hovedstad og opland gensidigt styrker hinanden.

Tusind tak til Dragør og Ishøj Kommuner for en spændende eftermiddag i Hornbæk.

Oplæg K29_1500X901.jpg 

nørrekær enge den 21/12-2018: Et skridt nærmere den grønne omstilling

Byrådene i Aalborg og Vesthimmerland Kommuner har i sidste uge vedtaget et vindmølleprojekt for 36 nye 150 meter høje vindmøller ved Nørrekær Enge. Med udvidelsen bliver mølleparken mellem Nibe og Løgstør Danmarks hidtil største vindmøllepark på land. I Urland har vi været med hele vejen gennem otte års planlægning og miljøundersøgelser.

Energiparken er på flere måder et nyt kapitel. Parkens produktion på mere end ½ mio. MWh om året, overgår langt alle hidtidige grønne energianlæg på land og kan næsten matche nogle af de største havmølleparker herhjemme. Omkostningsniveauet bliver formentlig det laveste, der nogensinde er set for et vindmølleprojekt, og vil langt hen ad vejen kunne udkonkurrere alle andre energiformer, også kul og atomkraft. Det er en milepæl, der forekom næsten uopnåelig for bare et par årtier siden.

Vindmølleparken ved Nørrekær Enge berører mange borgere i lokalområdet. Der har undervejs i projektforløbet fra bygherres og kommunernes side været villighed til at kaste sig ud i nye, inddragende dialogprocesser - noget vi hos Urland gerne vil være med til at udvikle og styrke fremadrettet i planlægningen for store tekniske anlæg. Vi håber, at man i fremtidens vindmølleprojekter tager de lokale borgere med helt ind i maskinrummet og giver dem en stemme.

Den grønne omstilling kan kun ske ved at skabe både lokal værdi og national stolthed.

Nørrekær Enge 2500X1321.jpg
 

rønne den 1/12-2018: Urland leder holdet der skal sætte retningen for bornholms vigtigste by

I ét perspektiv er Rønne hovedby og kommunecentrum for alle dem, som bor på Bornholm. Som alle andre steder er de afhængige af en velfungerende hovedby, hvor de kan uddanne sig, komme på sygehuset, i jobcenteret, handle, deltage i kulturaktiviteter, og hvor de kan rejse ud fra og komme hjem til. I et andet perspektiv er Rønne hverdagsby for alle dem, som bor, arbejder og har virksomhed i byen. De er afhængige af at alt det nære fungerer. Børneinstitutioner, skole, plejehjem, foreninger, transport, indkøb og alt det andet der skal til for at leve et godt hverdagsliv. Samtidig bør Rønne, som enhver hovedby, vække en tydelig og stærk følelse. Følelsen af en by er forbundet med livskvalitet, drømme, eventyr, minder og det helt basale at føle sig knyttet til et sted. Det handler både om den måde Rønne opfattes udefra, af resten af øen og af turisterne - og om den måde Rønne opfattes af sine egne borgere. Endelig er Rønne en by på en ø, og bør som følge deraf bygge på et stærkt fællesskab. I fællesskab kan man formulere og realisere visioner, som aldrig kan lykkes i hænderne på en enkelt aktør, man kan reagere hurtigt og smidigt, når chancen for udvikling byder sig, og man kan klare sig gennem krisetider. Regionskommune, handelsliv, uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv, interesseorganisationer, foreningsliv, borgere - alle har en aktie og en stemme i Rønnes udvikling.

Hos Urland er vi utroligt glade for at få lov til at arbejde med en af Danmarks mest spændende hovedbyer. Sammen med Carlberg/Christensen, Viatrafik og Cushman & Wakefield I RED skal vi i de kommende måneder afdække Rønnes trusler og potentialer, og sammen med byens og øens aktører formulere en langsigtet strategi for Rønne. Læs mere hér.

Rønne_2501X1091.jpg
 

the silo den 15. november 2018: fra hovedby til vinderby - debatarrangement for privat boligforum

I en solbeskinnet Restaurant Silo mødtes investorer og boligudlejere for at drøfte fremtiden for Danmarks hovedbyer. Urbanisering, demografisk udvikling og vækstvilkår var på dagsordenen - for hvordan navigerer man som investor i byer, der i den grad er i forandring? Med udgangspunkt i erfaringer fra Realdanias kampagne Hovedbyer på Forkant, deltog projektchef Ditte Marquard i debatpanelet sammen Direktør i Institut for Fremtidsforskning Claus Kjeldsen og Thomas Kullegaard, lokal investor fra Holbæk og ejer af tegnestuen Kullegaard Arkitekter.

Et af Urlands hovedbudskaber var, at det i fremtiden i endnu højere grad vil være nødvendigt for kommunerne at slippe kontrollen, og lade de lokale ildsjæle få indflydelse på byernes udvikling. Kommunerne skal fungere som facilitatorer for processer der har til formål at understøtte iværksætteres og idémageres projekter, og skal sikre en hurtig og smidig beslutningsproces når idéerne skal realiseres.

Tusind tak til Realdania og ordstyrer Jacob Rosenkrands for en spændende formiddag.

Vinderby_1500X835.jpg
Vinderby_1500X1125.jpg
 

danmark den 13. november 2018: arbejdet med at formulere udviklingsplaner for de såkaldt hårdeste ghettoområder er gået igang

Med den forventede lovændring på baggrund af Ghettoplanen bliver det pålagt boligselskaber og kommuner i samarbejde at udarbejde udviklingsplaner for de såkaldt hårdeste ghettoområder i Danmark. Centralt i udviklingsplanerne er et lovkrav om, at antallet af almennyttige familieboliger i områderne reduceres til maksimalt 40 % inden 2030. 

Hos Urland hjælper vi som sekretariat Realdania med at uddele støttemidler til områderne, med det formål at understøtte det bystrategiske og helhedsorienterede arbejde med udviklingsplanerne. Alt tyder nemlig på, at implementeringen af udviklingsplanerne ikke kun får betydning for områderne i sig selv, men også for de bysamfund de er en del af.

Udviklingsplanerne skal indsendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen senest den 1. juni 2019. Læs mere her.

Ghetto_1000X625.jpg
 
Urland, Jobopslag - Oktober 2018.jpg
 

københavn den 27/9 - 2018: kom til fest og hygge den 26. oktober på kontoret på Islands Brygge

Partnerfest_1500X1774.jpg
 

Outrup den 13/9-2018: Landdistriktsmidler til Mælkevejen – en oplevelsesrute

I 2018-19 udvikler lokale kræfter i Outrup- og Henneområdet sammen med Urland og Varde Kommune en ny rute i landskabet. Mælkevejen hedder projektet og intentionen er at give såvel lokale som besøgende muligheden for at tage på tur gennem mælkelandet. Udviklingen af projektet har været undervejs siden 2016 og har nu for alvor mulighed for at få luft under vinger med 255.000 kr. i støtte fra Landdistriktspuljens forsøgsprojekter. Urland har besluttet at bidrage til projektets realisering med en medfinansiering af ekstra pionertimer til udvikling - bl.a. takket være midler fra det arbejdslegat tegnestuen er blevet tildelt af Statens Kunstfond.

Mælkevejen skal blive til en oplevelsesrute mellem strand- og turistområderne omkring Henne Strand i vest og landbrugslandskaberne omkring Outrup i øst. Oplevelsesruten skal gøre det nemt for turisterne at tage en tur ind over land og besøge landbrug og landskaber mod øst, og samtidig være en rekreativ forbindelse ud i det åbne land til glæde og gavn i Outrup borgernes hverdag.

Mælkevejen er samtidig et første skridt mod at sætte Outrup på landkortet. Flere besøgende kan give øget omsætning i byens butikker. Et godt grundlag for den lokale handel er vigtigt for fortsat at understøtte et helt landsbysamfund, hvor butiksliv, skole og service skaber grundlag for at fastholde og tiltrække bosættere.

Attraktionen på ruten er fødevareproduktion, og særligt den store andel af mælkeproducenter, der er et vigtigt, bærende erhverv for Outrup-Henne området og en nøgle til områdets fremtidige udvikling. Mælkevejen er første skridt til at finde en ny model for, hvordan lokale landmænd og borgere sammen kan udvikle Outrup-Henne området til et på samme tid oplevelsesrigt besøgslandskab og en stærk strukturel ramme for en langsigtet økonomisk bæredygtig fødevareproduktion.

1529_M_03_Collager - Ankomsten.jpg
 

tagmark den 29/8-2018: otte nye vindmøller ønskes velkommen i thisted kommune

I slutningen af oktober 2017 vedtog Thisted Kommunes politikere at godkende et plangrundlag, som gør det muligt at udskifte seks eksisterende vindmøller ved Tagmark lidt nordøst for Hillerslev, med otte nye og større møller. 

Det særlige ved processen i Tagmark er, at plangrundlaget blev vedtaget med blot én enkelt indsigelse fra lokalsamfundet. Dette står i skarp kontrast til de konflikter, der ofte opstår mellem bygherre og lokalsamfund - og indbyrdes mellem naboer - når der skal gennemføres vindmølleprojekter på land i Danmark. Opbakningen til vindmølleprojektet skyldes sandsynligvis flere forhold: dels opstilles møllerne af en lokal gruppe landmænd, som kender deres naboer, dels er der en udbredt holdning blandt Thisted Kommunes borgere om at vedvarende energi skal fremmes, og endelig blev projektet godkendt på baggrund af grundige og troværdige undersøgelser og analyser af miljøforhold, støj, visuel påvirkning mv.

Tagmark-projektet er et bevis på, at der godt kan gennemføres vindmølleprojekter i Danmark uden at det skaber konflikter mellem opstiller, lokalsamfund og myndighed.

VVM-redegørelsen for Tagmark-projektet kan ses her.

Tagmark_2500X834.jpg
 

sejerø den 22/8-2018: realdania bevilger 5 mio. kr. til opførelse af ø-hus på sejerø havn

Henover vinteren og det tidlige forår udførte Urland, i samarbejde med Johanne Bugge, en forundersøgelse der havde til formål at vise, hvordan et nyt Ø-hus på Sejerø Havn kan opføres og drives. Forundersøgelsen, som var finansieret af Realdania, Kalundborg Kommune og Sejerø Beboerforening i fællesskab, har nu udløst en bevilling på 5 mio. kr. til opførelse af Ø-huset, indeholdende spisested, festsal, produktionskøkken, butik, turistinformation og hotelværelser. Byggeriet forventes at begynde i 2019, men allerede nu er Sejerøs ildsjæle godt igang med at finde finansiering til driften, opstøve en egnet forpagter og få styr på designet af selve huset.

Urland ønsker Sejerø Beboerforening og Kalundborg Kommune stort tillykke med bidraget. Vi glæder os til at besøge huset til en omgang fulskager og gåsepølse.

Læs mere om projektet her.

 

Sejerø_2500X1769.jpg
 

Urlandet den 2/7 - 2018: Ny partner i Urland


Urland udvider partnerkredsen med Ditte Marquard Jessen, som har været en del af virksomheden siden 2016. Ditte har styrket Urland med hendes målrettede arbejde og indgående faglige indsigt i hovedbyernes potentiale og udfordringer. Hovedbyerne er motorerne for positiv udvikling i landdistrikterne, og det udvidede fokus er en naturlig fortsættelse og styrkelse af vores arbejde med Danmarks yderområder. Vi glæder os over muligheden for at forankre arbejdet med byerne i Urlands DNA – og til at blive et trekløver i ledelsen.

God sommer til alle - vi ses på den anden side. 
Ditte, Christian og Michelle

Ny partner i Urland.png
 

Bornholm den 16/6-2018: Landvind eller ej - urland debatterer på folkemødet

Hvordan kommer fremtidens vindmøller til at se ud? Skal vi både have møller på land og på vand? Hvordan sikrer vi den folkelige opbakning og forankring? Det er nogle af de spørgsmål der skal drøftes, når CONCITO inviterer til debat på folkemødet i denne weekend. Urlands Christian Achermann deltager i panelet sammen med Ordfører i Socialdemokratiet Jens Joel, Vicedirektør i Vindmølleindustrien Camilla Holbech og Senior Manager hos Ørsted Leo Enrico Jensen. CONCITOs direktør Christian Peter Ibsen modererer dagen. Vel mødt imorgen på Pilekroen i King Street.

Nørre Økse Sø_2500X1054.jpg
 

København den 31/5-2018: urland deltog i debatten om et helt danmark

Mens Vesterbro så småt varmede op under Distortion, havde Realdania i Øksnehallen indbudt til fælles debatmøde med overskriften For Hele Danmark. Formålet med dagen var at drøfte hvordan urbaniseringen påvirker både byer og landområder i Danmark, både i forhold til positive aspekter som vækst og arbejdspladser, og i forhold til bekymringer om affolkning, sammenhængskraft og udsatte boligområder.

Sammen med Borgmester i Hjørring Kommune Arne Boelt, Stauning Whiskey's medstifter Hans Martin Hansgaard og journalist Steffen Jensen, drøftede Urlands Michelle Nielsen-Dharmaratne under overskriften Stærke Steder udfordringer i yderområderne. Her blev der lejlighed til, med udgangspunkt i Urlands boligpriskort, at italesætte en virkelighed der kalder på forandringer: i realkreditsystemet, i den strategiske planlægning, i lovgivningen og i de politiske udspil.

Urland siger tak for en spændende dag, hvor de mange relevante pointer afslutningsvis blev kreativt opsummeret af Per Vers (foto nedenfor). 

Stærke steder_2500X1021.jpg
Boligpriser_2500X1947.jpg
 

nivå den 15/5-2018: om en uge omdannes Nivå Center til ét stort kunstværk

Urland har, sammen med andel, med stor glæde kastet sig ud i arbejdet med at formulere et program for den fremtidige omdannelse og udvikling af Nivås bymidte. Med støtte fra Realdania har Fredensborg Kommune frem mod sommerferien planlagt en lang række aktiviteter i bymidten - alle med udgangspunkt i Planværkstedet, som er det projektkontor der er oprettet til lejligheden i den tidligere Danske Bank-filial i Nivå Center. Om en uge skydes projektet formelt igang med en happening, der med sikkerhed vil vise bymidten fra en helt ny side, når kunstner Karoline H. Larsen sammen med lokale skolebørn omdanner Nivå Center til ét stort kunstværk.

Fremtidens Nivå Bymidte_2500X3535.jpg
 

christiansborg den 18/4-2018: der var saa deiligt ude på landet..

.. Og det er der fortsat - omend store strukturelle ubalancer præger bosætning, erhvervs- og turismeudvikling i landområderne. Dette var budskabet, da Urlands Christian Achermann onsdag formiddag holdt oplæg for Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer. Med baggrund i tegnestuens databaserede analyser og strategiske arbejde blev forhold som urbanisering, boligpriser, ildsjæleri, infrastruktur og bosætning berørt, ligesom det blev problematiseret, at der fortsat er en udfordring i forhold til den knappe arealressource.

Helt grundlæggende er der brug for at formulere en vision for Danmarks landområder - en vision, som kan danne afsæt for en bred og udviklingsorienteret planlægning af infrastrukturen, gentænkningen af et plansystem og en kreditmodel, der understøtter fornyelse af boliger og bebyggelser i det åbne land samt skabe et økonomisk incitament til at dyrke de stærkeste lokale potentialer. 

Urland siger tak for ordet og god arbejdslyst til Udvalget for Landdistrikter og Øer.

 

København den 23/3-2018: statens kunstfond har valgt at støtte urlands arbejde - vi er stolte og ydmyge

Hvad skal der til, for at de æstetiske dimensioner af store, nye anlæg i det åbne land kommer på dagsordenen?  - Både de landskaber der producerer energi og fødevarer, og de der rummer logistikken til en moderne tilværelse? Og særligt de landskaber der har vigtige kulturhistoriske træk, der siger noget helt særlig om vores tidsalder og Danmarks rolle i en global grøn ansvarlighed? 

Vi har i Urland drømt om at styrke vores korstog for at rykke æstetiske hensyn op på dagsordenen, når det kommer til den transformation vores landskaber undergår i disse år. Både den transformation, der er båret af urbaniseringen og den følgende affolkning af det åbne land – men også den transformation, der er båret af behovet for en grøn omstilling. Vi mener, der er en påfaldende mangel på viden om, formidling af, forskning og engagement i de rumlige og æstetiske dimensioner af de store landskaber - særligt de mest funktionsbetonede. Vi mener, at udemokratiske processer og berøringsangst i forhold til berørte parter præger udformningen af de store landskaber idag, hvor der samtidig er en stor mangel på dokumenterede metoder til visuelt at anskueliggøre de æstetiske og rumlige dimensioner af de fysiske indgreb der sker. Nye metoder er afgørende for at kunne fremme en mere oplyst folkestemning, nogle mere kvalificerede beslutninger og en mere ligeværdig vægtning af hensyn til miljø, økonomi og æstetisk kvalitet. 

Det var med stor glæde og ydmyghed at vi åbnede champagneflaskerne, da Statens Kunstfond i fredags valgte at støtte Urlands arbejde med 500.000 kr. Ikke alene kan tegnestuens pionérarbejde træde ind i en helt ny dimension - arbejdslegatet udtrykker også en anerkendelse af det arbejdsfelt og de problemstillinger vi hos Urland finder mest relevante og spændende. Der skal lyde en stor tak herfra! #statenskunstfond #kunstgørenforskel

Statens Kunstfond_2500X841.jpg
 

Sejerø den 20/3-2018: Sejerø beboerforening er nu klar til at ansøge om støtte til opførelsen af et nyt ø-hus på havnen

For tredje gang denne vinter var Urland forbi Sejerø - denne gang for at præsentere resultatet af den forundersøgelse, der skal danne grundlag for at øens beboerforening kan ansøge om fondsstøtte til opførelsen af et nyt multihus på Sejerø Havn. Huset vil komme til at indeholde en restaurant, en ø-butik med turistinformation samt tre hotelværelser. Forundersøgelsen har haft som hovedformål at vise, at ø-huset kan drives som en sund og bæredygtig forretning. For at kunne svare på dette, har Urland sammen med Johanne Bugge kigget på Sejerø i alle skala: fra regional turistdestination, over elsket lokalområde, og helt ned i det kommende menukort.

Urland siger tak til Sejerø Beboerforening for et spændende samarbejde - og opfordrer alle til at besøge den smukke ø.

 
Sejerø_2500X1876.jpg
Sejerø_2500X1691.jpg
 

vestjylland den 7/2-2018: et dataeventyr banker på - urland er i børsen

Hvem sagde udkant? Energinet er godt igang med planerne for en ny 400 kV elledning mellem Holstebro og Tønder, som skal åbne efter 2020. Samtidig er Midt- og Vestjylland ved at udvikle sig til en væsentlig region for produktion af grøn biogas. Det er en stærk kombination, som vi tror kan føre Vestjylland ind i et dataeventyr. Urland folder tankerne ud i en kronik i Børsen idag. Yderligere baggrund findes under fanebladet Indsigt.

Kronik Børsen_1500X1125.jpg
 

København den 23/1-2018: hvor blev den store vejplan af?

De fremtidige infrastrukturelle investeringer har så afgørende samfundsmæssig betydning, at de er for vigtige til at blive overladt til tilfældigheder. Udbygningen af motorvejsnettet er ikke kun en disciplin for trafikeksperter, der tæller biler pr. døgn, mens politikerne famler i blinde efter større infrastrukturelle visioner. Vi skal have planlæggere ind i debatten, fagprofessionelle med et overordnet udsyn over godt og skidt og forståelse for, at infrastrukturen er afgørende for den geografiske balance i Danmark.

Imorgen afholder Dansk Byplanlaboratorium konferencen 'Veje i Landskabet - Vejens landskab', hvor en række spændende oplægsholdere stiller skarpt på motorvejen som transportåre og som landskabsæstetisk element. Men hvad med den store, samlende vejplan for Danmark? Hvor er den blevet af? Urland har givet sit bud i et indlæg på byplanBlog - læs indlægget hér.

Vejplan for Danmark_1500X1990.jpg
 

københavn den 12/1-2018: vi elsker septimas trumf-spil med bytema 

De fleste kan nok huske 'bil-spillene' fra 80'erne, hvor man dystede i topfart, acceleration, vægt og lignende temaer fra køretøjernes verden. Nu har GIS-eksperterne fra Septima produceret et 'bil-spil' - men med danske byer som tema. Der er 50 byer med i spillet, og man dyster på indbyggertal, vækst, geografisk udstrækning, højeste punkt, største parcelhuse og antal barer pr. indbygger. Lærerigt og underholdende tidsfordriv for byplanlæggere!

Septima_1500X1500.jpg
 

københavn den 19/12-17: urland siger tak for et spændende og travlt år..

...Hvor en bred vifte af opgaver har bragt os til alle hjørner af landet. I 2017 har vi fornemmet at der er kommet et større fokus på udviklingen i Danmarks landområder - både akademisk, politisk og i befolkningen generelt. Det betyder at der kommer mere viden og flere holdninger på bordet - ingredienser som er vitale for at formulere politikker, fastlægge lovgivning og udarbejde strategier. Lad os håbe at også 2018 vil byde på livlig debat om en bæredygtig fremtid for de danske landområder.

julekort 2017_1500X1056.jpg
 

tvis 9/12-2017: københavn-holstebro på kun 3½ time

Jylland ligner faktisk en ørken og er skrækindjagende, så folk helst undgår at rejse dér. Landet er uegnet til menneskelig beboelse, selvom der overraskende nok er store byer. Sådan skriver Adam af Bremen om Jylland i sin rejsebeskrivelse fra den tidlige middelalder. Han skriver også, at rejser man til lands kan man, på grund af vegetation og faren for røverbander, kun regne med at tilbagelægge 50 km daglig.

Små 1000 år senere er det stadig fremkommelighed og afstande der sætter dagsordenen. De moderne trafikårer er ærefrygtindgydende! De er både massive barrierer gennem natur og landskab - og vitale blodårer som binder regionerne sammen og giver grundlag for vækst og udvikling. Nye motorveje skal planlægges med omtanke: mest mulig udvikling og mindst mulig skade. 

Hos Urland tror vi at den nye motorvej mellem Herning og Holstebro er en god investering og udtryk for klog planlægning. Holstebro - og dermed Vesterhavet, Nissum Fjord, Geopark Vestjylland, Nørre Vosborg og mange flere spændende steder - er snart kun 3½ times køretur fra København.

God tur!

Holstebromotorvejen_2500X1668_II.jpg
 

København 15/11-2017: Majas projekt re:fjord honoreret med 2. plads i den internationale konkurrence communication beyond words

Japan og Danmarks diplomatiske forbindelser runder 150 år, og fejres blandt andet med afholdelsen af arkitektkonkurrencen Communication Beyond Words. Maja Kozak Dehlins projekt RE:FJORD, som beskæftiger sig med Lammefjordens genopretning som vådområde, blev ved en ceremoni hos Arkitektforeningen igår aftes honoreret med en 2. plads i kategorien Destination Development.

Projektet giver et bud på, hvordan genopretning af natur og landskaber kan imødekomme en fremtid hvor produktion, rekreation, bosætning og natur skal sameksistere i balance. I projektet slippes vandet ind i Lammefjorden, og landbrug, fjord, kystlinje og landsbyer forbindes i et historisk landskab. Centrale spor efter landindvindingen bibeholdes og tydeliggøres: vigtige veje på tværs af fjorden hæves over vandspejlet, og bygninger efterlades som ruiner og vidner om fortidens bebyggelsesstrukturer. Fjordens naturlige tilstand udvikles og beskyttes i samspil med landbrug og bebyggelse.

Urland ønsker Maja stort tillykke med projektet!

 
REFJORD_2500X615.jpg
 

Mors 6/11-2017: EN MODVÆGT TIL PLANLOVENS FOKUS PÅ KONFLIKTER - URLANDS BUD ER EN MULIGHEDSREDEGØRELSE

Det ligger i en lovgivnings natur, at den skal forhindre konflikter: Mellem mennesker indbyrdes, og mellem mennesker og natur. Når der planlægges for opstilling af vindmøller, er der derfor fokus på støj, påvirkning af naturværdier, forstyrrede udsigter og forurening i det hele taget.

Men en stor investering i det åbne land kan også medføre positive forandringer. Det ligger i ordet Mulighedsredegørelse, at fokus ligger på muligheder - muligheder for at lokalsamfundet kan udnytte den økonomi og planlægning, der følger med når man bliver nabo til store vindmøller.

Med afsæt i det givne steds egenart, undersøger Urland potentialet i at supplere en traditionel miljøkonsekvensvurdering med en Mulighedsredegørelse. I Mulighedsredegørelsen gennemgås en række idéer og overordnede tanker, som på kort eller lang sigt kan realiseres i nærområdet omkring vindmøllerne. Idéerne har afsæt i en række relevante udfordringer, fx faldende huspriser, tomme ejendomme og manglende offentlig og privat service - men også potentialer som udsigt, tilgængelighed, mødesteder, arbejdspladser/erhvervsliv, fritidsliv og rekreation, kultur- og naturhistorie, turisme og læring.

 

Lunderskov 4/11-2017: vindtræf 2017 - landvind, lokal udvikling og en ny udbudsform

Lørdag den 4. november var Christian Achermann inviteret til at holde oplæg på Danmarks Vindmølleforenings årlige Vindtræf. - Og der var nok at tale om! Producenterne af vedvarende energi agerer i et tiltagende komplekst felt, hvor de fremtidige potentialer og muligheder for vindmøller på land er udfordret af samspillet med lokalområde, plansystem og helt nye udbudsformer. 

Danmarks landområder udvikler sig hen imod en høj grad af lokal specialisering, og tre store temaer kæmper om arealerne: natur, fødevare- og energiproduktion samt bosætning. Hvis der skal blive plads til produktion af vedvarende energi i landområderne, skal der tænkes specialiseret og koncentreret, fx i form af egentlige energilandskaber, hvor vindmøller, solceller, energiafgrøder, biogasanlæg etc. tænkes sammen i en arkitektonisk helhed, og hvor potentielle synergieffekter mellem de forskellige energiformer udnyttes optimalt.

Energilandskaber sikrer ikke alene en bedre udnyttelse af arealressourcen og sætter et mindre aftryk på landskabet; de kan også fungere som et redskab til at imødegå affolkning. Med større, færre og specialiserede energiproduktionslandskaber bliver der relativt mindre påvirkning af naboer og landskab. Men det kræver at energiproducenter og -opstillere bliver bedre til at samarbejde og udnytte de fælles interesser -og i høj grad til også at sætte billeder på de positive muligheder der er i en samtænkning af vedvarende energiformer.

Dagen afsluttedes med en spændende paneldebat med deltagelse af Søren Egge Rasmussen (Energiordfører fra Enhedslisten), Knud Erik Andersen (CEO i European Energy), Jens Holger Helbo Hansen (Chefkonsulent i Skatteministeriet) og Urlands Christian Achermann.

Christians oplæg på Vindtræf kan ses her.

Mulighedsredegørelse Morsø_750X750.png
 

Lolland, fyn og vadehavet 5-7/10-2017: danmark dejligst  - urland på tur

Krenkerup Gods, Frederiksdal, Falsled Kro, Højer Sluse, Ballum, Gram Slot, kvæggård i Ølgod, Henne, Filsø, Outrup, Nordenskov - Urland har taget tre dages road trip i Syddanmark, spækket med vidunderlige landskaber, spændende mennesker og en overflod af lokale fødevarer. Der er mange måder at drive forretning på i landområderne, men fælles er en grundlæggende kærlighed til stedet, fortællingen og traditionen. Vi er kommet hjem med en mental kuffert fuld af idéer og drømme om en udvikling af landbrugserhvervene med afsæt i det gode produkt og det særlige sted.

 

fjerritslev 30/9-2017: Nyt analyseredskab kan være med til at sikre en bæredygtig udbygning af den almene boligmasse

Lørdag den 30. september havde Danmarks Almene Boligers (BL) 4. kreds inviteret repræsentanter fra afdelingsbestyrelser, organisationsbestyrelser og ansatte til en fælles temadag i Fjerritslev. Eftermiddagens drøftelser havde fokus på boligorganisationernes interessevaretagelse overfor kommunerne - særligt i forhold til planlægningen af nye boligområder og renovering af eksisterende.

Urland præsenterede på temadagen tankerne bag et nyt GIS-baseret markedsanalyseredskab, som kan hjælpe boligorganisationerne med at sikre en bæredygtig og fremtidssikret udbygning og vedligeholdelse af den almennyttige boligmasse - i byerne såvel som i landdistrikterne. Christian Overgaard fortalte deltagerne om tilgangen til arbejdet samt potentialer og fordele ved det nye værktøj, som især kan hjælpe organisationerne i forhandlinger med kommunerne.

Urland siger tak for en spændende dag i Fjerritslev.

Oplæg BL_1000X1127.jpg
 

Greve 22/9-17: den smukke villa olsbæk dannede - meget passende - ramme om en drøftelse af potentialeplanen for greves kulturarv

Fredag eftermiddag mødtes repræsentanter fra Greves erhvervsliv, havne og grundejerforeninger, kommunens administration, politikere og Greve Museum for at drøfte potentialeplanen for Greve kulturarv. Potentialeplanen er blevet til i løbet af foråret 2017, og bygger videre på eksisterende helheds- og udviklingsplaner for Strandvejen samt på museets arbejde med Mosede Fort. I potentialeplanen introduceres Greveruten, som med et overordnet greb samler byens kulturhistoriske fortælling, handels- og kulturlivet og de rekreative områder i én oplevelsesakse.

Det var spændende at følge eftermiddagens drøftelser, og høre borgernes og politikernes holdning til realisérbarhed og relevans. Tanken med Greveruten er, at den kan 'startes op' imorgen med en simpel Byrådsbeslutning, og at rutens mange aktører efterfølgende, gennem nye netværk og samarbejder, kan tage hul på at skilte og udbygge ruten og oplevelserne undervejs. Potentialeplanen beskriver således en lang række små og store delprojekter og indsatser, som kan realiseres uafhængigt af hinanden, men som alle understøtter Greveruten. Se mere om potentialeplanen her.

Urland vil gerne sige tak for en spændende eftermiddag. Vi glæder os til at følge udviklingen af Greves kulturarv fremadrettet. 

Greve kulturarvskommune_1000X695.jpg
 

aarhus 11/9-17: Tak for en spændende dag på Aarhus arkitektskole

Urland siger tak for en spændende mandag formiddag på Aarhus Arkitektskole, hvor Christian Achermann deltog i åbningseventen forud for Rising Architecture Week senere i denne uge (14.-17. september). Formiddagen bød på tre spændende paneldebatter, sikkert modereret af Boris Brorman Jensen. I anden debat var der fokus på bæredygtighed i bred forstand, og sammen med Frederik Ellegaard Haukrogh (StudArk), Jo Anna Nedergaard (StudArk), Nils Holscher (Holscher Nordberg) Mogens Husted (Friis & Moltke), Rikke Juul Gram (Schønherr), Camilla Fabricius (Aarhus Byråd) og Peter Andreas Sattrup (Danske Arkitektvirksomheder) nåede panelet godt rundt om bæredygtighedsbegrebet, både i relation til byggeri, planlægning og rammevilkår. Se hele debatten her.

Rising Architecture Week har til formål at skabe debat mellem fagfolk og beslutningstagere, og bredt drøfte arkitektens og arkitekturens rolle i dagens Danmark. Set i det lys kunne man godt have ønsket sig et lidt stærkere fremmøde af studerende og undervisere fra Aarhus Arkitektskole. Det er nærliggende at forestille sig, at der også på arkitektskolen i København savnes en bredere diskussion af hvad de færdiguddannede arkitekter forventes at levere i en mere og mere kompleks virkelighed. Så meget desto mere ros til Aarhus Arkitektskole for det fremragende initiativ.

Rising Architecture_2500X1533.jpg
 

1/9-2017: Urland har fået ny hjemmeside

- En hjemmeside, som giver overblik og indsigt i, hvad vi laver og hvordan vi arbejder. Det kan være en udfordring at forklare omverdenen, at Urland både arbejder med tunge myndighedsprocesser og med legende idéudvikling, med borgerinddragelse, ekspertrådgivning og forskning.

Hjemmesiden skulle gerne vise, at vores strategiske overvejelser for landområdernes udvikling udspringer af et indgående kendskab til de processer og aktører der har indflydelse på landområdernes nutid og fremtid. Et kendskab, der har rod i flere års arbejde med vindmølleprojekter over hele Danmark, og som gennem de seneste år har ført til at vi har involveret os i flere og flere strategi- og udviklingsarbejder rundt omkring i landkommunerne - fra helhedsplaner for bolig- og erhvervsområder, potentialeplaner for landsbysamarbejder og regionale turismeindsatser til forslag til omstilling af praksisser i landbrugs- og energiproduktionserhvervene.

I fanebladene øverst på denne side er der mulighed for at vælge mellem at få et overblik over Urlands arbejde, eller dykke ned i udvalgte projekter. Trykker du på fanen 'Indsigt' kan du få et kig ind i nogle af vores mere grundlæggende overvejelser omkring det felt vi agerer i.

Velkommen til Urlands nye hjemmeside!

Urland Kapow.png
 

København 8/6-2017: urland med til rising architecture week

I forbindelse med den Aarhusianske interaktive arkitektur-biennale Rising Architecture Week, som løber af stablen den 11.-15- september, har arkitektskolen i Aarhus og Rising Architecture opfordret arkitektvirksomheder og -studerende over hele landet til at formulere breve til Christiansborgs politikere. Formålet med brevene er at skabe dialog mellem fagfolk og beslutningstagere om samfundsrelevante problemstillinger.

Urland glæder sig til at deltage i åbningseventen mandag den 11. september på Aarhus Arkitektskole, hvor Christian Achermann vil deltage i paneldebatten Bæredygtighed, klima og landskab. Man kan ikke undervurdere vigtigheden af dialogen mellem fagperson of folkevalgt - i særdeleshed indenfor det relativt komplekse arkitektur- og planlægningsfelt. Christiansborgs politikere er, hvis der skal træffes hensigtsmæssige beslutninger, afhængige af en kvalificeret og professionel rådgivning.

Men dialogen bør ikke begrænse sig til at inddrage landspolitiske fora - også i Byrådene rundt omkring i landets kommuner er der et stort behov for oplyst dialog mellem planlæggere, byggesagsbehandlere og byrådspolitikere. Efter kommunalreformer i 2007 er det i stigende grad blevet vanskeligt for byrådspolitikerne at frigøre tid og overskud til den nære dialog med administrationen. Samtidig er det i byrådssalene at mange helt konkrete arkitektoniske og planlægningsmæssige beslutninger træffes - beslutninger som ofte har afgørende betydning for byernes og landskabernes udformning. Måske skal næste dialog-initiativ have fokus på den lokalpolitiske scene?

Brevene til Folketinget udstilles på Aarhus Arkitektskole under biennalen.

Breve til Folketinget_1500X1927.jpg
 

Uggerby 4/5-2017: Rideturisme langs de danske kyster ?

En blæsende torsdag formiddag i maj tilbragte Urland tre timer på hesteryg ved Tannisbugt. Landskaberne omkring Tversted, Uggerby, Tuen og Bindslev skulle rekognosceres, og den nemmeste måde at opleve plantagerne, kysten, klitlandskabet og markerne på, viste sig at være på to dejlige Frieser-heste som vores vært Carsten stillede til rådighed.

Carsten fortalte, at han sidste år sammen med to venner havde taget en to-dages ridetur fra Tversted til Skagen og tilbage. Langs kysten, med sovepose, lidt fuldfoder, en madpakke og vinden i håret. De havde sovet på stranden, og ellers redet i vandkanten og i klitterne. Historien gjorde mig grøn af misundelse!

Som tidligere hestepige, der måtte droppe de dejlige dyr til fordel for en videregående uddannelse i storbyen, savner jeg gode muligheder for ind imellem at ride en tur - på fridage og i ferier. Der er relativt få steder i Danmark der stiller heste til rådighed for længere ture - heste som ikke er udslidte rideskolekræ - og hvor det er tilladt at tage en strakt galop eller et spring over en træstamme.

På Island er rideturisme allestedsnærværende - den lille, nøjsomme og rolige islandske hest er særdeles velegnet til utrænede turister og børn. På hesteryg kan man komme tæt på de vilde dyr og fugle, og hesten kan færdes i næsten alle typer terræn. Jeg ville være den første til at booke en ridetur med overnatning langs kysterne i Nordjylland, hvor jeg sammen med ridekyndige venner kunne nyde den enestående natur på ryggen af en hest med eventyrlyst og gode ben!

/Ditte

Rideturisme_2500X1671 III.jpg
Rideturisme_2500X1671 IV.jpg