Kraften i det åbne land

Urland rådgiver om planlægning, design, byggeri og en ansvarlig udvikling af vores landområder. Med over 13 års erfaring og hundredvis af gennemførte udviklingsstrategier, landskabsplaner, designforslag og miljøundersøgelser,

hjælper vi kommuner, fonde og investorer med at identificere potentialer og udvikle nye projekter, der kan skabe udvikling i en bæredygtig balance med lokalområdet.

 • 10 år

  Vi startede i 2014

 • 400+

  Strategier afleveret

 • 100.000+

  HA landskabsvurderinger

 • 110+

  Borgerinddragelses-møder

 • 30+

  Politiske høringsforslag

Hvor er det

åbne land?

Det åbne land kan findes overalt, fra det nordligste Jylland til de sydligste øer. Nogle dele er vidt forskellige fra andre. Andre steder er det de små nuancer, der præger oplevelsen fra sted til sted. Den store variation en værdifuld del af Danmarks landskab og kultur. 

I Urland har vi arbejdet med projekter i det meste af Danmark, og også nogle gange til havs. Projekterne strækker sig fra alt fra små vandrestier hen over åbne marker til landskabsanalyser af store tekniske anlæg hen over et 200 km langt undersøgelsesområde.  

Vores tilgang handler om værdiskabelse, perspektiver og inddragelse. Vi tror på, at ved at forstå, hvilke værdier der er afgørende for det nære og det fjerne og ved at indhente forskellige perspektiver, kan vi skabe løsninger, der virkelig gør en forskel.

(1:1)

Inddragelse

I alle aspekter af udvikling er forståelse for det eksisterende fundamentalt for den videre udvikling. Inddragelse er afgørende for at sikre, at beslutningerne og strategierne bygger på reel viden, lokale behov og lokale perspektiver. Vi skal gøre en indsats for at forstå hinanden. En god inddragelse skaber ikke kun mere effektive og meningsfulde udviklingsprocesser, men også en større accept og støtte fra samfundet – det er afgørende for en varig, bæredygtig forandring.

(1:1000)

Udvikling i lokalområder

Udviklingen i lokalområder kræver indsigt og overblik – og de rette værktøjer til opgaven. Minianalyser og ekspertbidrag om for eksempel byggeteknik, trafiksikkerhed eller naturbeskyttelse på rette tid og sted er vigtige for, at den gode ide ikke går tabt i et uoverskueligt problem. Visuel kommunikation og skitseprojekter er effektive til at sætte billeder på de fælles visioner, lokalområdet ønsker at udvikle sig mod.  

(1:1.000.000)

Plan for Danmark?

Det er vigtigt, at vi tør tænke og drømme længere end vores egen næsetip. Hvad er den større plan for, hvordan skal vi udvikle Danmarks byer og landområder? Når man arbejder med visioner for en større region kan man ikke kende alle problemstillinger i detaljer – men det bør ikke afholde os fra at opstille visioner for, hvordan vi godt kunne tænke os, at det åbne land har udviklet sig om 20, 50 eller 100 år.  

Vores

værdier

Fra Urlands start har vores værdier sat retninger for det arbejde, og de typer af udfordringer, som vi tager på os. Nogle vil kalde det vores kollektive mavefornemmelse

Empati

Vi tager os tid til nøje at vurdere opgaver, idet vi tænker på, hvordan de påvirker de involverede parter. Vi fastsætter klare mål for at integrere empati i vores projekter ved at tænke over, hvem projektet påvirker, og hvordan vi kan tage hensyn til disse mennesker i processen. Vi sørger for, at ledelsen er tilgængelig og opretholder en struktur, der giver mulighed for fortrolige og regelmæssige samtaler. Desuden prioriterer vi sociale aktiviteter, der fremmer samarbejdet og forbindelsen mellem ledelse, medarbejdere og samarbejdspartnere.

Troværdighed

Vi sikrer sammenhæng mellem ressourcer, arbejde og kvalitet i vores tilbud for at realisere byggerier. Vi kommunikerer tydeligt og respektfuldt, er præcise i vores metoder og anbefalinger, og arbejdertværfagligt for at indhente og sammenligne viden på tværs af fagligheder. Vi leverer aftalte produkter til tiden og kvalitetssikrer dem med mindst to sætøjne på større opgaver.

Pionerånd

Vi har altid mindst ét pionérprojekt i gang. Vi opsætter mål for at integrere pionértanker i vores arbejde: Hvor er der plads til at udvikle ny viden, metoder eller løsningsmodeller? Hvad kan være gevinsten? Hvem er vores målgruppe? Hvordan skal det eksekveres?

Vores

metode

I Urland bygger vi alt arbejde med strategisk planlægning opover tre faser:

--> Fase 1 - Stedforståelse
--> Fase 2 - Ideudvikling
--> Fase 3 – Fællesvision.

De tre faser dækker over konkrete indsatser, som bygger videre og ovenpå hinanden. Vores metodiske tilgang, samt de konkrete indsatser, sikrer at vi ser på undersøgelsesemnet fra alle vinkler, og i forskellige skalaer.