Ydelser

Idékatalog

Kunde

Vordingborg
Kommune

År

2023

VE og merværdi - Idékatalog til Vordingborg Kommune

I Vordingborg Kommune er der efterspørgsel efter grøn energi, og i den forbindelse har vi udarbejdet et idékatalog med tiltag som vil gavne lokalområderne ved opførsel af VE-anlæg.  

Bekendtgørelsen om grøn pulje stiller krav om, at en bygherre på et vindmølle- eller solcelleprojekt indbetaler et større engangsbeløb til en grøn pulje, når et nyt anlæg sluttes til elnettet. Her behøver ikke at være så langt til virkeliggørelse – udover måske at stille krav til de kommende bygherrer af nye grønne energianlæg.  

Idékataloget indeholder forslag til, hvordan opførelse af vedvarende energianlæg kan understøtte tiltag, som kan være til for lokalområdet og for Vordingborg Kommune som helhed. Nogle af forslagene er relativt beskedne, andre er mere komplicerede og kan kræve koordinering og vedholdenhed på tværs af lokalområder og kommune over en årrække. 

Metode

Idékataloget er blevet til på baggrund af kortlægninger og undersøgelser af Vordingborg Kommune, samt inddragelse af forvaltningen. Der er i arbejdet blevet identificeret 5 vigtige temaer, som værende bærende for den positive udvikling. Under hvert tema er der eksemplificeret 3-4 idéer, der er blevet forarbejdet som scenarier. Typisk vil idéerne adressere flere af emnerne på samme tid.