Ydelser

Screening
Kommuneplantillæg Lokalplan
Miljøkonsekvens-
Vurdering,
Miljøvurdering
Visualiseringer

Kunde

HOFOR

År

2021

Vindmøller ved Bjørnstrup

Et område syd for Gundersted er i dag udlagt som vindmølleområde i Vesthimmerlands Kommuneplan 2017. HOFOR har udviklet et projekt for seks nye vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter, på en lige række med ensartet indbyrdes afstand. Som en del af projektet nedtages et tilsvarende antal eksisterende vindmøller i nærområdet inden for Vesthimmerlands Kommune.

Metode

Gennem rapporten tages udgangspunkt i de miljømæssige påvirkninger ved en gennemførelse af hovedforslaget med seks nye vindmøller, da dette i de fleste tilfælde betragtes som et ”worst case” scenarie. Miljøkonsekvensrapporten behandler desuden to alternative projektforslag for en opstilling med fem nye vindmøller samt en opstilling med fire ny vindmøller.

Hvor de to alternative projektforslag vurderes at medføre ændrede miljømæssige påvirkninger, er der redegjort for dette. Beskrivelser, visualiseringer og beregninger for vindmøllerne tager udgangspunkt i møllemodellen Vestas V136 med en rotordiameter på 136 meter, en navhøjde på 82meter (150 meter totalhøjde) samt en effekt på 4 MW.