Ydelser

Projektudvikling,
Screening, Kommuneplantillæg, Lokalplan,
VVM-undersøgelse, Miljøvurdering,
Visualiseringer

Kunde

Eurowind Energy A/S

År

2022

Vindmøller ved Nørrekær Enge II

I 2014 igangsatte Vesthimmerlands Kommune og Aalborg Kommune officielt planlægningen af Danmarks største vindmøllepark på land. Urland var involveret i projektudviklingen og udarbejdede planer og miljøundersøgelser for projektet. Projektet blev dog midlertidigt sat på pause efter en afgørelse i klagenævnene samt usikkerhed om tidligere investorer.

Dette har ikke stoppet ønsket om at udnytte de meget store potentialer for en grøn energiproduktion i området, og projektet er derfor genoptaget. Eurowind Energy har overtaget rettighederne og er ved at genstarte projektet. Sammen med de 13 eksisterende vindmøller i området vil udvidelsen gøre den samlede park til Danmarks største vindmøllepark på land.

Metode

Vi har gode erfaringer med at udarbejde fælles udviklingsplaner for landområder og landsbyer, som baserer sig på bred inddragelse, aktør involvering og fælles ideudvikling. Inddragelsen af lokalmiljøet skal genoptages i den videre planlægning for projektet, med det mål at nå frem til et ide- og handlekatalog, som lokale kræfter herfra kan tage udgangspunkt i, når de økonomiske midler skal fordeles fornuftigt og rimeligt. De to kommuner vil inviteres til at være med i arbejdet og give bemærkninger undervejs, men vil ikke være ansvarlige for inddragelsesprocessen.

Ud over inddragelsesprocessen, vil den metodiske tilgang bestå af grundig udførte analyser af landskabet, naturen, miljøet osv.