Samarbejde

Carlberg, Cushman & Wakefield RED, Viatrafik, Steenbergs Tegnestue

Ydelser

Inddragelse Strukturanalyse
Udviklingsplan

Kunde

Bornholms Regionskommune & Realdania

År

2019

Strategisk udviklingsplan for Rønne

Rønne er en by, som alle bornholmere forholder sig til. En tredjedel af Bornholms befolkning bor i Rønne, alle øens gæster passerer gennem byen, og alle bornholmere har fra tid til anden behov for at tage til Rønne for at handle, arbejde, uddanne sig, besøge sygehuset eller rejse til og fra med færgen. På trods af dette er det de færreste, som omtaler Rønne med kærlighed og stolthed. Dem, som bor i Rønne, har selvfølgelig valgt byen til, de kender byens mange charmerende steder, men de har også nemt ved at pege på alt det, som fungerer dårligt - de er sjældent ved at revne af stolthed over deres by.

Den strategiske udviklingsplan skal håndtere dette dilemma. Rønne skal ikke blot være et sted med vigtige funktioner, men være en by, som rønneboerne er stolte af, som bornholmerne holder af, og som turisterne bliver inspirerede og engagerede af. Udviklingsplanen har til formål at formulere en strategisk udviklingsplan for Rønne indeholdende: Hovedkonklusioner fra gennemførte analyser, bystrategiske anbefalinger, udpegning og prioritering af nedslagspunkter, handleplan, herunder økonomisk finansieringsplan for de prioriterede nedslagspunkter, aktørkortlægning og forslag til fremtidig projektorganisering.

Metode og strategi

Den strategiske handleplan for Rønne bygger på en række undersøgelser, kortlægninger, screeninger og inddragelser af kerneaktører, som har bidraget til en omfattende viden om byens udfordringer, potentialer og styrker. Rapporten er opdelt i tredele – Analyser af Rønne, Strategi for Rønne, Handle- og finansieringsplan for Rønnes udvikling.