Samarbejde

Hjortkjær

Ydelser

Screening
Kortlægning

Kunde

Realdania

År

2019

Strategisk landsbyplanlægning

Holstebro, Norddjurs og Vejen Kommune blev i 2019 udvalgt som led i en strategisk landsbyplanlægning med henblik på at kortlægge de geografiske og demografiske forhold i kommunernes by- og landområder. Med udgangspunkt i nyere lovændring om strategisk planlægning for landsbyer, har Realdania understøttet kommunernes arbejde i udviklingen af landsbyer. De tre landsbyanalyser danner grundlag for en ny viden, der skal styrke, understøtte og kvalificere øvrige kommuners strategiske arbejde med udviklingen af landsbyer.

De tre kommuner er alle underlagt en række problematikker, for eksempel fraflytning fra landsbyer til større byer, lukning af skoler og institutioner, mange ældre, lange afstande til arbejdspladser, skoler, dagligvarebutikker mm., der især ser sig gældende i de landlige områder. Men i hvor høj grad påvirker de interne faktorer kommunens helhed, og hvordan kan man bruge data til at udarbejde en kortlægning, der belyser problematikkerne? Landsbyanalyserne gør ny viden og data mere synlig. Resultaterne viser nødvendigheden i at arbejde med kommunens by- og landområder som en samlet helhed.

Metode og strategi

Metodisk er analysen opbygget af en række forskelligartede, målrettede kortlægninger, som hver især rummer væsentlig indsigt. Med brug af geodata og eksisterende viden giver de enkelte kortlægninger overblik over kommunen og regionen som helhed - og dermed et solidt indblik i den kontekst, den enkelte landsby befinder sig. Sammenholdt med viden om blandt andet lokale kræfter og ressourcer giver det et grundlag for se nærmere på, hvilke indsatser, der kan have mening på det enkelte og hvor det er muligt at fin tune landsbyplanlægningen.

Analysen giver samtidig et bredt overblik over, hvordan de forskellige dele af kommunens by- og landområder er ved at udvikle sig. Det kan udvikles til et vigtigt redskab til at prioritere og samstemme kommunens indsatser og investeringer på en lang række områder indenfor den fysiske planlægning.