Ydelser

Screening, Kortlægning

Kunde

Ærø Kommune

År

2023

Vind- og solområder i Ærø Kommune

Ærø Kommune vil gerne bidrage til den grønne omstilling, og de bad derfor om en udpegning af de områder der egner sig til opstilling af vindmøller og solceller. Rapporten er baseret på en screening af hele Ærø Kommune, og resultatet er en række mulige vindmølle- samt solcelleområder.

I rapporten gennemgås undersøgelsesmetoden bag udvælgelsen af potentielle energiområder, ligesom det udfoldes, hvilke hensyn, der bør tages i hver af de udvalgte områder. Dernæst udfoldes mulighederne for hver af de enkelte vindmølleområder og solcelleområder, med henblik på at opstille anbefalinger til den videre planlægning inden for disse.

Metode

Screeningen for potentielle områder til grøn energi i Ærø Kommune tager udgangspunkt i kommunens geografiske kontekst og rammevilkår. Udvælgelsen af de potentielle energiområder er foretaget på baggrund af en helhedsvurdering af Ærø Kommunes arealer ud fra en række lovmæssige udpegninger og arealbindinger, landskabelige og oplevelsesmæssige hensyn samt afstande til naboer.

Egnede og mindre egnede arealer til større solcelleanlæg