Samarbejde

Ydelser

Inddragelse Strukturanalyse Udviklingsplan

Kunde

Vejen Kommune & Realdania

År

2020

Potentialeplan Vejen Midtby

Vejen er en hovedby i udvikling, der har stor betydning for alle byens borgere og oplandet i Vejen Kommune. Inden for få år er der bygget nyt rådhus og rådhusplads, moderne bibliotek og opført boligbyggerier. Vejen Kunstmuseum udvides, og der er skabt et godt og sundt grundlag for uddannelses- og fritidsliv for både de yngre og ældre generationer. Men der er også mange trusler mod det gode byliv for en by af Vejens størrelse. Handels- og kulturliv i bymidten er i hård konkurrence mod andre tilbud langs indfaldsvejene, med de større byer i Trekantområdet og med nye typer af nethandel.

Formålet med potentialeplanen er at give byen en langsigtet strategi for en bæredygtig fortætning af bymidten, så både offentlige og private investeringer har en fælles vision at sigte efter. Over de kommende år kan skarp strategisk udvikling få visionen om et fremtidens Vejen med en tæt, mangfoldig og levende midtby til at gå i opfyldelse.

Metode og strategi

Urland har været hovedrådgiver på udarbejdelsen af en ny strategisk-fysisk potentialeplan, samt handle- og finansieringsplan, for Vejen Kommune. I planen beskrives en række fysiske og strukturelle udviklingsprojekter, som alle samler sig om en version for et Vejen med en tæt, mangfoldig og levende bymidte. Selve projektet er et resultat af et kort og intensivt projektforløb over sommeren 2020.