Samarbejde

ICP

Ydelser

Kortlægning

Kunde

Realdania

År

2022

Detailhandelens udvikling
under og efter corona

Den delvise nedlukning af Danmark - og meget af den øvrige verden - fra foråret 2020 har fået betydning for mange dele af det danske samfund. Også for handel, byliv og de langsigtede udviklingsmuligheder i bysamfund hen over landet, kan corona-krisen få stor betydning.

Med støtte fra Realdania har Urland, i samarbejde med ICP, gennemført et program for overvågning af udviklingen i detailhandlen i otte danske hovedbyer, dels med fokus på at afdække hvordan butikkerne har klaret sig gennem krisen, og dels med det formål at udvikle metoder for overvågning af detailhandelen på længere sigt.

Metode

Programmet omfatter en status for butikslivet i maj 2020, november 2020, maj 2021 og senest i november 2021 - det vil sige en status over halvanden års tid, siden den første nedlukning som følge af krisen i foråret 2020.

Overvågningen omfatter i alt otte mindre (7.500-15.000 indbyggere), mellemstore (15-25.000 indbyggere) og større handelsbyer (25-75.000 indbyggere) spredt rundt i Danmark. Overvågningen omfatter alle dagligvarebutikker, udvalgsvarebutikker, restauranter/barer samt behandlere og klinikker. Den geografiske og størrelsesmæssige spredning i de overvågede byer gør, at der skabes et bredt indblik i, hvordan corona-nedlukningen har påvirket byerne på den korte og mellemlange bane.