Ydelser

Screening,
Kommuneplantillæg, Lokalplan, Miljøkonsekvens-Vurdering, Miljøvurdering, Visualiseringer

Kunde

EurowindEnergy A/S & Green Wind Denmark Aps

År

2023

Vindmøller ved Ulkær Mose

Ikast-Brande Kommune har i mange år gået blandt de forreste for at sikre mere grøn energi fra vindmøller i Danmark. Vindmølleprojekt ved Ulkær Mose består af 11 nye vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter i et åbent landområde sydøst for Ikast by, umiddelbart syd for Herning motorvejen. Urland har udarbejdet planer og miljøundersøgelser for projektet.

Planlægning for vindmøller ved Ulkær Mose har tidligere været gennem politisk behandling, og blev vedtaget som lokalplan nr. 276 i Ikast-Brande Kommunes Byråd, i september 2020. Planlægningen for projektet foregår dog fortsat, efter en afgørelse i klagenævnene, og fornyet vedtagelse forventes i 2023.

Metode

Forud for selve miljøkonsekvensundersøgelsesarbejdet er der gennemført et detaljeret screeningsarbejde af mulige miljømæssige problemstillinger ved en gennemførelse af projektforslaget. Formålet med screening og afgrænsning er at sætte fokus på de miljøpåvirkninger, der potentielt kan være væsentlige for et vindmølleprojekt som dette. På baggrund heraf bruges ressourcerne i de videre undersøgelser fortrinsvis på afklaring af de væsentlige miljøpåvirkninger. I screeningsarbejdet er der samtidigt taget forbehold for særlige faktorer i form af indirekte, sekundære og kumulative effekter, kort- og langsigtede betydninger samt hvorvidt der er tale om vedvarende eller midlertidige påvirkninger i henhold til kravene i miljøvurderingsloven.