Samarbejde

Fuldendt

Ydelser

Inddragelse Screening
Helhedsplan

Kunde

Nordenskov Borger- og Sogneforening

År

2021

Danmarks grønneste Landsby Nordenskov

I Nordenskov har man siden 2013 arbejdet for at være en foregangslandsby, når det gælder om at bruge ressourcer smart og finde nye løsninger, der giver sundere miljø og højere livskvalitet for beboerne. I 2017, 2018 og 2019 blev Nordenskovs tre gamle villaområder LAR-omlagte, blandt andet på baggrund af skitseprojekter udarbejdet af Urland.

Men Nordenskov er en lille landsby med store ambitioner. Målet er at blive Danmarks grønneste landsby, hvor samtlige gader og byrum er LAR-omlagte og indrettet til ophold og samvær. Nu har Nordenskov sat gang i den fjerde og sidste etape for de centrale del af landsbyen, der skal gøre Nordenskov til Danmarks grønneste og skønneste landsbyfællesskab.

Metode og strategi

Skitseprojektet er blevet til i tæt dialog med beboere i Nordenskov - dels gennem arbejdsgruppen i Nordenskov Borger- og Sogneforening og dels gennem borgermøder og åbent hus-arrangementer på Nordenskov Kro.

På baggrund af luftfotos, idéoplæg, princip-skitser, spørgeskemaer og diskussioner har borgere bidraget til at styre projektet i den rigtige retning, så både tekniske løsninger og æstetisk udtryk lever op til de ønsker og forventninger, der er til Nordenskovs grønne transformation.