Samarbejde

JAJA

Ydelser

Inddragelse Ideudvikling

Kunde

Realdania

År

2022

Grøn Mobilitet i provinsbyer

Mens der er sket betydelige fremskridt i større byer, både i Danmark og globalt, med at ska­be pulserende bycentre ved at erstatte bilorienteret infrastruktur med rum, der understøtter grønne mobilitetsformer og nye socia­le faciliteter, mangler der stadig ressourcer, der kan anvendes til områder med en mindre befolkningstæthed og økonomiske ressourcer. Samtidig har fremskridt inden for mobilitetsteknologier, ændrin­ger i forbrugermønstre og nye arbejdsformer forandret måden hvorpå vi forstår mobilitetsplanlægning på tværs af disse områ­der, fremskridt der kan vise vej til mere bæredygtige løsninger.

Formålet med denne undersøgelse er at identificere bæredygtige modeller og scenarier for fremtidig mobilitet i Danmarks provins­byer (4.000 - 20.000 indbyggere). Scenarierne kan fungere som springbræt for overvejelser omkring alternative mobilitetsmulig­heder og i at støtte kommunerne i formuleringen af målsætninger for at møde det kommende krav i planloven om strategisk planlægning for bymidter.

Metode

Rapportens tiltænkte modtagere er strategiske planlæggere og beslutningstagere i de kommuner, der styrer provinsbyerne. Desuden er rapporten tiltænkt at blive læst af virksomhedsejere i provinsbyernes bymidter, for at imødekomme bekymringer, de måtte have i forbindelse med udviklingen af fremtidens mobilitet i provinsbyer.