Ydelser

Projektudvikling
Skitseprojekt
Visualiseringer

Kunde

LemvigGreen Energy Development I/S & Skovgaard Energy

År

2023

Energipark ved Ramme

Energiparken ved Ramme er godt på vej til at udvikle sig til et af Danmarks største anlæg for produktion og forædling af grønne energiprodukter. I dag står her allerede en gruppe vindmøller, og en solcellepark er under opførelse. Der er også ved at blive etableret et større PtX-anlæg, som kan producere grøn ammoniak. Med etableringen af et nyt biogasanlæg vil der med grøn gas komme en vigtig ny brik ind i systemet. Den grønne gas kan give base for markante synergieffekter mellem de forskellige VE-energikilder i energiparken og give grundlag for flere nye tiltag inden for lokale grønne PtX produktioner til for eksempel transport og fødevarer.

Metode

Grøn gas er en energiform, som samfundet får brug for meget mere af. Med de vind- og solanlæg, der findes i området i dag, kan vi komme tæt på et helt grønt elforbrug. Det er fint. Med en kobling til biogas og organisk affald kan vi vise vejen mod et 100% grønt samfund indenfor alle de energiformer og materialetyper, vi bruger i dag. Det er den langsigtede vision for energiparken ved Ramme.

Samtidig er der et behov for en grøn energiproduktion, der fungerer i godt samspil med landbruget i regionen og understøtter kommunens handleplan for landbrug. Biogasanlægget udvikles i samarbejde med en lokal gruppe af husdyrbrug. Når anlægget er færdig udviklet, vil alle potentielle leverandører af biomasse i området inviteres med i ejerkredsen og/eller som biomasse leverandør. Det giver grundlag for en energipark med et bredt forankret lokalt ejerskab og med lige adgang for alle landbrug i området.