Ydelser

Projektudvikling
Screening
Skitseprojekt
Miljøkonsekvensvurdering Miljøvurdering
Lokalplan
Visualiseringer

Kunde

Skovgaard Energy Aps

År

2022

Elektrolyse-anlæg ved Idomlund

Idomlund vest for Holstebro er ved at udvikle sig til et af de vigtigste knudepunkter for transport af grøn energi i Jylland. Skovgaard Energy ønsker at opføre et storskala elektrolyseanlæg her. Det er målet, at anlægget vil kunne udvides til en meget stor kapacitet og omsætte betydelige mængder grøn el fra regionens VE-anlæg til lagring som grøn brint.

Med en stor tilgængelighed af grøn brint vil der også være potentialer for nye lokale grønne produktioner, der kræver stort energiforbrug. Det kan både være PtX-produkter såsom grønne brændstoffer og plastprodukter. Det kan også være andre, mere traditionelle produktioner med et højt energiforbrug. I fremtiden kan der komme både masser af lokal, grøn produktion og afledte arbejdspladser ud af energiknudepunktet ved Idomlund.

Metode

En helhedsplan for projektet er nødvendig for at skabe de ultimative bedste vilkår for en effektiv og bæredygtig produktion. Vi tænker derfor længere ud i fremtiden, og har fremtidens muligheder for øje.