Ydelser

Landskabsanalyse,
Visualiseringer

Kunde

Energinet

År

2020

400 kV Endrup-Idomlund

Energinet planlægger en ny 400 kV højspændingsforbindelse mellem Endrup og Idomlund, som erstatning for den eksisterende 150 kV luftledning mellem Karlsgårde og Idomlund. Den nuværende forbindelse er i dag belastet maksimalt og kan ikke understøtte den store forventede udbygning med grøn energi i regionen i tilstrækkeligt omfang. Formålet med projektet er således at bygge en ny og stærkere forbindelse, som kan understøtte den grønne omstilling til især vindenergi samt sikre den fulde værdiskabelse af de nye udlandsforbindelser til England (Viking Link) og Tyskland (Endrup-Grænsen).

Urland har gennemført landskabsanalyser, visualiseringer og vurderinger af en ny 400 kV forbindelse, herunder for luftledninger, behov for nedgravning og udbygning af stationsanlæg, som en del af de samlede miljøundersøgelser for projektet.

Metode og strategi

Visualiseringsrapporten indeholder beskrivelser af de landskaber, som kendetegner områderne i projektområdet samt begrundelser for udvalgte fotostandpunkter. Rapporten indeholder visualiseringer af den nye luftledning, kabelovergange og -kabellagte strækninger samt de tilhørende udvidede stationsanlæg ved Endrup, Stovstrup og Idomlund.

Derudover indeholder rapporten beskrivelser af det konkrete projektforslag samt de metodemæssige tilgange, der ligger til grundfor en bred vurdering af den landskabsmæssige påvirkning. Det omfatter den visuelle påvirkning af det konkrete landskabsbillede men også påvirkninger af kulturhistorisk, rekreativt og brugsmæssigt indhold, der har betydning for oplevelsen af landskabet som helhed.