Rønne_2500X2345.jpg

Strategisk udviklingsplan for Rønne

Hovedrådgiver på formuleringen af en strategisk udviklingsplan for Rønne på Bornholm. Gennemføres i samarbejde med Viatrafik, carlberg | christensen og RED.

Klient: Bornholms Regionskommune

Møllebakken_2500X1482.jpg

Nye boliger  på Møllebakken i Skælskør

Analyser, volumenstudier og bebyggelsesplan for ca. 100 nye boliger ved den gamle Skælskør Højskole.

Klient: Slagelse Kommune

Mælkevejen Outrup_1500X1659.jpg

Mælkevejen til Outrup

Udviklingsprojekt for etablering af en rekreativ sti- og cykelforbindelse med fokus på oplevelsen af landskab, landbrug og mælkeproduktion i landområderne ind mod Outrup By, i baglandet til Henne Strand og de store turistområderne langs Vestkysten. Delvist finansieret af midler fra landdistriktspuljen.

Klient: Outrup Sogneforening / Urland pionerprojekt

 

Nivå_2500X1875.jpg

Fremtidens Nivå Bymidte

Konkurrenceprogram og bylivsstrategi for udviklingen af Fremtidens Nivå Bymidte, herunder drift og bemanding af lokalt projektkontor, afholdelse af event og formulering af vision, grundfortælling og strategi for at sikre byliv før, under og efter anlægsfasen. Udarbejdet i samarbejde med Andel.

Klient: Fredensborg Kommune

Køretidsanalyse Lolland_1500X2181.jpg

Arbejdsmarkedspotentiale Lolland

GIS-baseret kortlægning af pendlerafstande i bil til og fra Nakskov og Maribo. I kortlægningen sammenlignes afstandene før og efter etableringen af Femern-forbindelsen.

Klient: Lolland Kommune

Hovedbyer på forkant_2500X1481.jpg

Hovedbyer på Forkant

Sekretariatsarbejde i form af analyser, vurderinger og anbefalinger samt udarbejdelse af ansøgningmateriale og løbende rådgivning i forbindelse med Realdanias call Hovedbyer på Forkant. 

Klient: Realdania

Agro Food Park

Vinderforslag til helhedsplan for en fremtidig 250.000 kvadratmeter stor erhvervsklynge ved Skejby, Århus, med fokus på agroteknologiske virksomheder og iværksættere. Udarbejdet i samarbejde med GXN, BCVA og William McDonough + Partners.

Klient: Agro Food Park

Greve Kulturarvskommune

Udvikling af en samlet potentialeplan for kulturarv, rekreative rum og butiksliv i Greve Kommune, baseret på et samlende koncept omkring en kulturhistorisk oplevelsesakse: Greveruten

Klient: Greve Kommune

Boliglandskab Ho Bugt

Boliglandskab ved Ho Bugt

Inspirationskatalog for en ny type boliglandskab ved Ho Bugt, Varde Kommune. Regional geografi og bosætningsmønster, landskabs- og kulturhistorisk baggrund samt særlige målgrupper som baggrund for en differentieret tilgang til, hvor man kan bygge og bo, og hvor landskab og natur bør beskyttes.

Klient: Varde Kommune

Boliger ved Slots Bjergby

Forudgående ideoplæg, dialog med kommune, statslige styrelser, lokale interessenter samt landsbyråd og udarbejdelse af forslag til helhedsplan for et nyt boligområde syd for Slots Bjergby, Slagelse Kommune. Udformet som attraktive boliger på naturgrunde, på en vestvendt skråning med udsigt mod Storebælt.

Klient: Søren Kolberg

Tjørnelygrunden_750X500.jpg

Tjørnelygrunden

Planlægning, forberedelse og ansvarlig for afholdelse af borgermøde om de fremtidige byggemuligheder på Tjørnelygrunden

Klient: Greve Kommune

LAR projekt i Nordenskov

Indledende design- og skitseforslag, der viser nogle af de mange potentialer i et nyt LAR-baseret byfornyelsesprojekt i landsbyen Nordenskov, Varde Kommune. 1. etape vedtaget af borgerne og indviet i juni 2017.

Klient: DIN Forsyning

Byvandring Uggerby

Landsbyklynge Tannisbugt

Udviklingsstrategi for et større landområde i det østlige Hjørring Kommune. Langsigtet udviklingskoncept og konkrete projektideer for hver af de fire byer: Bindslev, Tversted, Uggerby og Tuen, i landsbyklyngen.

Klient: Hjørring Kommune

Levende Land

Forslag til den åbne idekonkurrence Kan vi tegne et nyt land?, udskrevet af Statens Kunstfond

Tilgængelighed på Lolland

Tilgængelighedsanalyse for Lolland Kommune med fokus på bosætning og affolkning samt de potentialer en omstrukturering kan åbne op for.

Klient: Lolland Kommune

Nørrekær Enge Landudvikling

Landudvikling Nørrekær Enge

Lokal inddragelse, fælles ideudviklingsmøder og undersøgelser af mulighederne for nye lokalprojekter og udvikling i landområderne omkring Nørrekær Enge, som følge af opførelsen af en af Europas største vindmølleparker på land.

Klient: Vattenfall Vindkraft

Trylleskov Tarm Skole

Udearealer på skolerne i Tarm

Ide- og skitseoplæg til en helhedsplan for fornyelse af skolernes udearealer og funktionelle sammenhæng.

Klient: Tarm Skole

Svalin Helhedsplan

Udeområder ved Svalin

Ideoplæg til indretning og brug af udearealer omkring en ny rækkehusklynge i et nybyggerkvarter ved Trekroner, Roskilde. 

Klient: Bofællesskabet Svalin

Nyt gårdrum til Ingolf

Idéoplæg, inddragende workshops og skitseforslag til et ny gårdrumsprojekt for andelsforeningen AB Ingolf, Islands Brygge. Vedtaget på fælles generalforsamling november 2014.

Klient: Andelsboligforeningen AB Ingolf

Rjukan – Nordlys

Forslag til åben idekonkurrence for Rjukan Torg, Norge, i samarbejde med Mist/Grassat.

 
Thisted_2501X1667.jpg

Fjordpassagen i Thisted

Hovedrådgiver for forundersøgelse i form af aktøranalyse og -mobilisering, potentialekortlægning og handleplan i forbindelse med Thisted Kommunes projekt ‘Fjordpassagen - passagen mellem by og fjord’. Udføres i samarbejde med Pro-vins og Viatrafik.

Klient: Thisted Kommune

Hobro_1500X1865.jpg

Gågadeplan i Hobro

Procesrådgivning samt udvikling af forslag til ny ejendomsstruktur i forbindelse med udarbejdelsen af en gågadeplan i Hobro. Udføres i samarbejde med ICP og RED.

Klient: Mariagerfjord Kommune og Hobro Handel

Ghetto_2500X1667.jpg

Udviklingsplaner for de såkaldt hårdeste ghettoer

Sekretariatsarbejde i form af udarbejdelse af ansøgningsmateriale, løbende rådgivning, facilitering af vidensnetværk mv. i forbindelse med Realdanias call Pulje til Udviklingsplaner.

Klient: Realdania 

Venø_1000X1154.jpg

Potentialeplan for Venø

Kortlægning og prioritering af initiativer og potentialer på Venø, med henblik på at samle øens iværksættere og ildsjæle i en fælles strategi. Udarbejdet med Johanne Bugge Experience Consult.

Klient: Venøboen

Sejerø_1500X2122.jpg

Ø-hus på Sejerø Havn

Forundersøgelse i form af potentialekortlægning, beskrivelse af koncept samt forretnings- og driftsplan forud for realiseringen af et Ø-hus på Sejerø Havn, indeholdende spisested, ø-butik, turistinformation, produktionskøkken og hotelværelser. Udarbejdet med Johanne Bugge Experience Consult.

Klient: Sejerø Beboerforening

Nordfyn på Forkant

Geografiske dataanalyser, landskabspotentialer og borgerinddragelse som grundlag for udarbejdelsen af en samlet 2030 strategi for bosætning og udvikling i Nordfyns Kommune. I samarbejde med Kuben Management og 12 Byer.

Klient: Nordfyns Kommune

Strategiplan Fjerritslev, Slettestrand og Svinkløv

Borgerinddragelse og fælles workshops frem mod udarbejdelse af en potentialeplan for Fjerritslev-Slette-Svinkløv området - en fælles retningsviser for lokale initiativer og udvikling frem mod år 2030. I samarbejde med Kuben Management og 12 Byer.

Klient: Jammerbugt Kommune

Outrup

Bosætning i Varde Kommunes landområder

Geografiske dataanalyser og lokal inddragelse som grundlag for nye ideer til revitalisering af landområderne omkring Henne-Outrup som landbrugs- og bosætningsland. I samarbejde med Bascon, Johanne Bugge, Nee Rentz-Petersen og Pia Heike Johansen.

Klient: Varde Kommune

De 1000 køers land

Udvikling af et landbrugsprojekt, særligt for kvæg, ved Bindslev, Hjørring Kommune, som et samarbejde mellem en gruppe landmænd - i samarbejde med blandt KU, Landbo Nord og Hjørring Kommune.

Ansøgningsproces Villum-Velux Fondene

Boligpriser i Danmark

Kortlægning af det aktuelle boligprisniveau i Danmark, baseret på GIS data fra BBR (gennemførte hushandler) kombineret med brug af geografiske regressionsværktøjer. En ny metode, som giver et hidtil uset detaljeret indblik i de reelle forskelle på boligpriser, regionalt og lokalt.

Urland Pionerprojekt

På Forkant Tønder

Strategiplan for Tønder Kommune

Geografiske dataanalyser og strategiske input som grundlag for en samlet strategi frem mod 2030 for bosætning i Tønder Kommune. I samarbejde med Bascon.

Klient: Tønder Kommune

Logistikby Lolland

Logistikby på Lolland

Undersøgelse, med Transportbyen Padborg som casestudie, af mulighederne for at etablere nye virksomheder og erhvervstyper med tilknytning til godstransport over land, efter åbningen af Femern-forbindelsen.

Klient: Lolland Kommune

Affolkning i Danmark

Kortlægning af tilgængelighed i Danmarks landområder, baseret på køretidsafstand til større og mindre bysamfund. Afsæt for en første egentlig kortlægning af fremtidige affolkningsområder i Danmark.

Urland Pionerprojekt

Højhus Glostrup

Glostrup på landkortet

Visuel analyse af effekterne ved et nyt, markant højhusbyggeri i op til 250-300 meters højde som pejlemærke for Glostrup på Københavns Vestegn - en af Nordeuropas potentielt stærkeste erhvervslokationer.

Klient: Glostrup Kommune

Bestseller Brande

Butiks- og erhvervsområde ved Brande

Hovedrådgiver for VVM-undersøgelser af nyt erhvervs- og butiks-område samt hoteltårn ved Brande, øst for Midtjyske Motorvej. Vedtaget af byrådet juni 2013.

Klient: Bestseller A/S

Biogas Månsson

Forslag til design og helhedsplan for et nyt 3 mio. kubikmeter økologisk biogasanlæg uden for Brande ifm. tilbud på totalentreprise. Udarbejdet i samarbejde Grontmij og Primus Arkitekter.

Klient: Per Aarsleff

Biogas Holsted

Biogasanlæg ved Holsted

Forslag til design og helhedsplan for et nyt 12 mio. kubikmeter biogasanlæg nord for Holsted ifm. tilbud på totalentreprise. Udarbejdet i samarbejde Grontmij og Primus Arkitekter.

Klient: Per Aarsleff

Solenergi Grindsted

Solenergimark nord for Grindsted

Skitseplan og forslag til lokalplan for nyt 4 MW solcelleprojekt nord for Grindsted, Billund Kommune.

Klient: Levende Energi

Roskilde blå-grøn strategi_2499X3539.jpg

Grafisk formilding af grøn-blå strategi for Roskilde Kommune

Udarbejdelse af illustrationer og grafisk formidlingsmateriale til grøn-blå strategi for Roskilde Kommune.

Klient: Roskilde Kommune

Kalundborg Tank Terminal_1501X2112.jpg

Salpetersyreanlæg på Kalundborg Havn

Hovedrådgiver for forudgående vurderinger af myndighedskrav og miljøgodkendelse, risikovurdering samt screening for VVM-pligt for et tankanlæg til oplag af salpetersyre. Udført i samarbejde med DGE.

Klient: Kalundborg Tank Terminals

Lillebælt Syd_2501X1667.jpg

MKV for Lillebælt Syd

Gennemlæsning og ekstern evaluering af indhold af miljøkonsekvensrapport for Lillebælt Syd, med fokus på visualiseringer og vurderinger af landskabspåvirkninger.

Klient: Faaborg-Midtfyn Kommune

Energipark Kolding_1500X1685.jpg

Energipark Kolding

Idéoplæg til debat om en grøn energipark i Kolding Kommune. Oplægget er bygget op om en række cases.

Klient: Transition

Biogas ved Ølgod_2500X1656.jpg

Biogasanlæg ved Ølgod

Opbygning af 3D-model og visualiseringer til VVM-redegørelse af nyt biogasanlæg syd for Ølgod i Varde Kommune.

Klient: WH-PlanAction

Vejplan for Danmark_2500X3316.jpg

Vejplan for Danmark

Udarbejdelse af bud på en fremtidig udbygning af motorvejsstrukturen i Danmark, ud fra en tanke om at veje skal anlægges så de giver størst mulig effekt og mindst mulig gene for omgivelserne.

Urland pionerprojekt 

SKive Green Lab biogas_2500X1656.jpg

Biogasanlæg ved Skive Green Lab

Opbygning af 3D-model og visualiseringer i forbindelse med myndighedsbehandling for et kommende biogasanlæg som en del af Skive Green Lab på Salling.

Klient: WH-PlanAction

Mulighedsredegørelse Morsø

Mulighedsredegørelse Mors

Inspirationskatalog over afledte muligheder og potentialer ved gennemførelse af en ny vindmølleplan for Morsø Kommune, som et supplement til den obligatoriske miljøvurdering af væsentlige miljøpåvirkninger.

Urland Pionerprojekt, i samarbejde med Morsø Kommune

COBRA-Cable Station Endrup

Visualiseringsrapport til VVM, for en ny, udvidet transformatorstation ved Endrup, Esbjerg Kommune. Udarbejdet som en del af de samlede VVM-undersøgelser for en ny netforbindelse mellem Danmark og Holland, under ledelse af Niras.

Bygherre: Energinet.dk

Gårdbiogasanlæg ved Ringsted

Biogas ved Ringsted

Fotos, opbygning af 3D-model og visualiseringer nyt gårdbiogasanlæg syd for Ringsted.

Klient: WH-PlanAction

Kystnære havmøller -  Vesterhav Syd

Visualiseringsrapport til VVM, for en op til 200 MW kystnær havmøllepark ved Vesterhav Syd, ud for Hvide Sande og Søndervig. Udarbejdet som en del af de samlede VVM-undersøgelser, under ledelse af Niras.

Klient: Energinet.dk

Havmøllepark Vesterhav Nord

Kystnære vindmøller - Vesterhav Nord

Visualiseringsrapport til VVM, for en op til 200 MW kystnær havmøllepark ved Vesterhav Nord, ud for Harboøre. Udarbejdet som en del af de samlede VVM-undersøgelser, under ledelse af Niras.

Klient: Energinet.dk

Færgeleje Agger Tange

Nyt færgeleje ved Agger Tange

Opbygning af 3D-model og visualiseringer til VVM af nyt færgeleje ved Agger-overfarten, Limfjorden.

Klient: Kyst-Havneviden

Solcelleanlæg ved Regnemarkværket

Opbygning af 3D-model, fotos og visualiseringer i forbindelse med myndighedsbehandling af et nyt solcelleanlæg ved Regnemarkværket, Køge Kommune.

Klient: HOFOR

Vindmøller Torrild

Vindmøller ved Torrild

Hovedrådgiver for debatfase, miljøundersøgelser, VVM-redegørelse og lokalplan for et vindmølleprojekt på tre 100 meter høje vindmøller ved Torrild, Odder Kommune. Vedtaget af byrådet januar 2016.

Klient: Ecopartner

Vision Vestergade

Vision Vestergade

Miljøvurdering af kommuneplantillæg og lokalplan for Vision Vestergade - et nyt byområde i det vestlige Ikast med blandt andet rideskole, gartneri og socialøkonomiske virksomheder samlet i ét.

Klient: Ikast-Brande Kommune

Solvarme Pandrup

Solvarmeanlæg ved Pandrup

Opbygning af 3D-model og visualiseringer af et nyt solvarmeanlæg ved Pandrup, syd for Jetsmark Kirke.

Klient: Jammerbugt Kommune

Vindmøller i erhvervsområder

Vindmøller i erhvervsområder

Notat om potentielle problemstillinger ved udvikling af et mølleprojekt i et nyt by-/erhvervsområde ved Vinge.

Klient: Frederikssund Kommune

Vindmøller Klim

Vindmøller ved Klim

Projektudvikling og forundersøgelser samt hovedrådgiver for foroffentlighedsfase, miljøundersøgelser og VVM-redegørelse for Danmarks hidtil største vindmøllepark på land, 22 nye store vindmøller ved Klim Fjordholme, Jammerbugt Kommune. Opført 2014-2015.

Klient: Vattenfall Vindkraft

Vindmøller ved Tamholt

Hovedrådgiver for debatfase, miljøundersøgelser, og udkast til VVM-redegørelse for et vindmølleprojekt ved Tamholt, uden for Sæby.

Klient: Vattenfall Vindkraft

Biogas Heden

Biogasanlæg Heden

Fotos, opbygning af 3D-model og visualiseringer til VVM for nyt biogasanlæg ved Heden, Midtfyn.

Klient: PlanAction

Biogasanlæg ved Højsetgård

Fotos, opbygning af 3D-model og visualiseringer til myndighedsbehandling for nyt gårdbiogasanlæg ved Højsetgård, syd for Agerskov

Klient: PlanAction

 
Erhvervsparker Lolland_1500X1644.jpg

Erhvervsanalyse for business parker Lolland-Falster

Undersøgelse af mulighederne for at tiltrække nye virksomheder til to nyere erhvervsparker på Lolland (Erhvervspark Maribo) og Falster (Business Park Lolland Falster). Fokus på geografi, logistik og arbejdsmarked, eksisterende produktioner og -klyngestrukturer samt styrkepositioner i forhold til fremtidige vækstbrancher. 

Klient: Copenhagen Capacity

St. Soels_2500X1670.jpg

St. Soels Energipark

Hovedrådgiver for miljøkonsekvensundersøgelser for et hybridprojekt med 7 stk. 140 meter høje vindmøller og op til 32 ha. solceller langs motorvejen forbi Gødstrup, Herning og Holstebro Kommuner.

Klient: Vindteam

Tagmark_1500X1173.jpg

Vindmøller ved Tagmark

Hovedrådgiver for debatfase, miljøundersøgelser og VVM-redegørelse for et vindmølleprojekt på 8 stk. op til 150 meter høje vindmøller ved Tagmark i Thisted Kommune. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen i efteråret 2018.

Hejsager_2501X1670.jpg

Biogasanlæg ved Hejsager

Visualiseringer samt forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for et nyt biogasanlæg i det åbne land uden for Hejsager, Haderslev Kommune. 

Klient: Dansk Biogasrådgivning

400 kV_2500X3773.jpg

400 kV Idomlund-grænsen

Landskabsanalyse og -vurderinger samt visualiseringer af ny 400 kV højspændingsledning i Vest-  og Sønderjylland, som en del af den samlede miljøkonsekvensvurdering for projektet.

Klient: Energinet

Nr. Økse Sø_2500X1670.jpg

Vindmøller ved Nr. Økse Sø

Hovedrådgiver for debatfase, miljøundersøgelser, VVM-redegørelse og lokalplan for et vindmølleprojekt på 11 stk. op til 150 meter høje vindmøller ved Nr. Økse Sø i Jammerbugt Kommune. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen i efteråret 2018.

Klient: Vattenfall Vindkraft

Kompressorstation_1500X1050.jpg

Kompressorstation på Sydsjælland

Screening, vægtning og vurdering af en række placeringsmuligheder, med fokus på brede landskabsmæssige problemstillinger, ved opførelse af en ny kompressorstation på Sydsjælland. Stationen er en del af den kommende Baltic Pipe gaslinje.

Klient: Energinet

Karup Kartoffelmelsfabrik_2500X1547.jpg

Kartoffelmelsfabrik ved Karup

Fotooptagelser, opbygning af 3D-model og visualiseringer i forbindelse med myndighedsbehandling for et udvidet fabriksanlæg ved kartoffelmelsfabrikken i Karup, Vestjylland.

Klient: WH-PlanAction

Vindmøllepark Nørrekær Enge

Forundersøgelser, projektudvikling og hovedrådgiver for debatfase, miljøundersøgelser og VVM for en ny udvidet vindmøllepark og etablering af 150 kV elnetanlæg ved Nørrekær Enge, Limfjorden. Udvidelsen omfatter op til 40 nye 150 meter høje vindmøller, en af Nordeuropas største vindmølleparker på land. Vedtaget af kommunerne i vinteren 2018.

Klient: Vattenfall Vindkraft

Vindmøller ved Rødby Fjord III

Hovedrådgiver for debatfase, miljøundersøgelser, VVM-redegørelse samt lokalplan for et vindmølleprojekt på 8 stk. op til 150 meter høje vindmøller ved Rødby Fjord, Lolland Kommune. Vedtaget af byrådet juni 2017.

Klient: HOFOR

Vindmøller ved Blæsbjerg

Vindmøller ved Blæsbjerg

Hovedrådgiver for debatfase, miljøundersøgelser og VVM-redegørelse for et vindmølleprojekt på 4 stk. 140 meter høje vindmøller ved Blæsbjerg, Holstebro Kommune. Vedtaget 2017.

Klient: Vindteam

Foderstofanlæg ved Herning

Opbygning af 3D-model og visualiseringer af nyt udvidet foderstofanlæg ved Gødstrup, ud mod den nye Herning-Holstebro motorvej.

Klient: WH-PlanAction

Vindmøller ved Avedøre Holme

Hovedrådgiver for debatfase, miljøundersøgelser samt udkast til VVM-redegørelse for et vindmølleprojekt med 3 nye op til 150 meter høje vindmøller på Avedøre Holme, Hvidovre Kommune.

Klient: HOFOR

Vindmølleplan Ikast-Brande

Vindmølleplan Ikast-Brande

Miljøvurdering af kommuneplantillæg for revideret vindmølleplan for Ikast-Brande Kommune. Deltagelse i borgermøder om planforslaget.

 Klient: Ikast-Brande Kommune

Havmøllepark Bornholm

Kystnære vindmøller ved Bornholm

Visualiseringsrapport til VVM, for en op til 50 MW kystnær havmøllepark sydvest for Bornholm. Udarbejdet som en del af de samlede VVM-undersøgelser, under ledelse af Niras.

Klient: Energinet.dk

Vindmøller Rendbæk Øst

Vindmøller ved Rendbæk Øst

Hovedrådgiver for debatfase, miljøundersøgelser, VVM-redegørelse og lokalplan for et vindmølleprojekt på 16 stk. op til 150 meter høje vindmøller vest for Store Vildmose, Jammerbugt Kommune.

Klient: Dansk Vindenergi

Biogasanlæg ved Varde

Landskabsanalyse, visualiseringer og -vurderinger til VVM, for et nyt biogasprojekt ved det eksisterende rensningsanlæg vest for Varde.

Klient: Orbicon

Vindmøller Odense Havn

Vindmøller på Odense Havneterminal

Landskabsanalyse, visualiseringer og -vurderinger til VVM, for et vindmølleprojekt på 3 stk. op til 150 meter høje vindmøller på Odense Havn (Lindøværftet).

Klient: Niras

Vindmølleplan Hedensted

Vindmølleplan Hedensted

Miljøvurdering af forslag til ny vindmølleplan for Hedensted Kommune.

Klient: Hedensted Kommune

Solenergi Assens

Solenergianlæg ved Assens

Projektudvikling, skitseprojekt for landskabelig indpasning og visualiseringer af et nyt 4 MW solcelleanlæg nordøst for Assens.

Klient: Levende Energi

Vindmølleplan Frederikssund

Forslag til opstilling og visualiseringer for 4 potentielle mølleområder i en ny kommuneplan for vindmøller.

Klient: Frederikssund Kommune