Slots Bjergby_2500X905.jpg
 

Udsigt til det gode liv

 

Helhedsplan for boligområde ved Vårby ådal, 2016 (bygherre: søren kolberg)

Den danske Planlov er før blevet kaldt verdens bedste, fordi den gennem de seneste 50 år har sikret en klar adskillelse mellem land og by, og dermed gjort plads til både produktion og rekreation. Det er et stærkt og vigtigt princip, som der skal holdes fast i. Men den stramme zonelov har haft sin pris: Hvor boligerne én gang lå skulle de altid ligge. Fastlåste ligger boligerne ankret op i et uroligt hav af forandringer: Ny natur opstår side om side med mægtige produktionsanlæg og infrastrukturprojekter. Jernbanen og butikslivet i de små byer forsvinder, og efterlader dem med forladte og forsømte hovedgader og byrum. Arbejdspladserne centreres i de store byer, og der pendles som aldrig før. 

I mange landområder udgør natur- og landskabsværdierne det største potentiale for bosætning: fjorde, kyster, skove og ådale. Fx syd for Slagelse, hvor den dramatiske Vårby Ådal byder på enestående natur og udsigtspunkter. Landsbyen Slots Bjergby ligger på kommunens højeste punkt, og afgrænses fra ådalen af Skælskør Landevej. Fra næsten alle dele af byen kan man fornemme den enestående udsigt mod sydvest og Storebælt - en udsigt som er sjælden i det relativt flade sjællandske landskab. 

Slots Bjergby ligger fem minutter syd for Slagelse - en mellemstor provinsby som udvikler sig hurtigt i disse år. Både universitet og sygehus udvides aktuelt, og tiltrækker akademikere til byen. Derfor er der behov for at kunne tilbyde attraktive boliger tæt på skole og arbejdsplads, som sikrer at ressourcestærke pendlere fra hovedstadsområdet slår sig ned i kommunen. Slots Bjergby er her et spændende sted af flere årsager: Det er et spændende landskab. Den store skråning ned mod Vårby Å giver en fantastisk udsigt langt ud mod vest, hen over Storebælt - og samtidig er det et oplevelsesrigt landbrugslandskab med en spændende kombination af åbne markstykker med fri udsigt, og spredte hegn og kraft omkring bebyggelserne. Området ligger centralt. Placeringen tæt på Slagelse og ikke mindst tæt på motorvejsafkørsel 40A, betyder, at landområdet her er tæt forbundet til hele det infrastrukturelle system i hovedstadsregionen. Området ligger 'på landet', men med to minutters kørsel til motorvejen og fem minutter ind til centrum i Slagelse, bliver det ikke meget mere centralt på hele Vestsjælland.

Et boligområde ved Vårby Ådal vil byde på så unikke udsigter og naturværdier, at det vil være muligt for Slagelse Kommune at tiltrække nye, ressourcestærke borgere. Men der skal følsomhed og omtanke til at få nyt byggeri ind som en del af de natur- og landskabskvaliteter der findes i Vårby Ådal. Derfor er det i projektforslaget forsøgt at reducere byggegrundenes, vejenes og bygningernes fodaftryk mest muligt. Fordelen er, at det gør det mere simpelt at tænke bæredygtighedsfremmende elementer ind i den samlede plan, og dermed tage det nødvendige hensyn til den sårbare kontekst boligerne ligger i. 

 

 
Slots Bjergby Helhedsplan

I samarbejde med bygherre og kommunen er der i helhedsplanen sat fokus på to målgrupper for boliger: børnefamilier og seniorer. Hver af de to grupper har egne behov og ønsker til boligen og dens omgivelser - ønsker som er tænkt ind i projektet fra start. I boligområdet findes der desuden en række forskellige boligtyper og -størrelser. Det varierede boligudbud sikrer at Slots Bjergby også fremadrettet vil være en landsby med borgere i flere generationer og indkomstgrupper.

 
Slots Bjergby Helhedsplan-18.jpg

En boligbebyggelse på en bakkeskråning giver enestående muligheder for at alle kan få glæde af udsigten. Når bygningerne placeres i terrænet, er det centralt, at de nye huse ikke ligger i vejen for udsigten fra den eksisterende boligmasse i landsbyen. 

 
Slots Bjergby Procesdiagram
 

Helhedsplanen er udarbejdet i tæt dialog med lokale borgere, kommunen, eksperter og myndigheder. Dermed er alle dele af planen løbende blevet justeret, så den både er realistisk og attraktiv - for tilflyttere og for eksisterende borgere.

 
1603_M_03_Vådområde_REV.jpg