Nørrekær Enge_2499X834.jpg
 

Danmarks største vindmøllepark

miljøundersøgelser for 40 nye vindmøller ved Nørrekær enge, 2017 (bygherre: Vattenfall vindkraft)

 

Danmarks, og en af Nordeuropas, største vindmølleparker er på vej i Nordjylland. De 13 stk. 2,3 MW store vindmøller, der står ved Nørrekær Enge, Limfjorden, i dag udvides med op til 40 stk. 150 meter høje vindmøller. Den udvidede vindmøllepark strækker sig over to kommune, Vesthimmerland og Aalborg, og fylder ca. 15 kvadratkilometer. Til gengæld forventes vindmøllerne i alt at kunne producere ca. 550.000 MWh grøn el om året - det svarer til forbruget for knap 140.000 husstande. Nørrekær Enge mølleparken vil i sig selv være et vigtigt skridt frem mod et grønt energiforsyningssystem i Danmark.

Et anlæg af denne størrelse kræver en grundig, forudgående planlægning. Der er som en vigtig del af denne proces gennemført grundige miljøundersøgelser (VVM) af det samlede anlæg. Her er der sat fokus på ikke kun selve vindmøllerne, men også de store krav til bygge- og anlægsfasen, opbygning af fundamenter, etablering af nye tilslutningsveje, broer over vandløb osv. Alene nettilslutningsanlæggene, en ny 150 kV koblingsstation, en ny 150 kV kabellinje samt udvidelse af en eksisterende 150 kV transformerstation syd for Aggersund, er af en sådan størrelse, at de i sig er VVM-pligtige.

Urland har været med hele vejen. Vi har gennem en årrække arbejdet med projektudviklingen i tæt samarbejde med bygherren, Vattenfall Vindkraft, for at bidrage til, at mølleparken ikke kun producerer billig, grøn strøm, men at anlægget samtidig er designet under størst mulig hensyntagen til landskab, natur og naboer. Vi har været hovedrådgiver for miljøundersøgelserne i et godt samarbejde med Vesthimmerland og Aalborg Kommuner – og med en række andre myndigheder og interessenter.

 
Nørrekær Enge_2500X898.jpg
 

En vindmøllepark som denne har stor betydning for lokalområdet. En række naboer har valgt at sælge deres hus og flytte for at gøre plads til nye vindmøller. Andre vil gerne være fri for at blive nabo til en stor vindmøllepark. Det er meget vigtigt for os at sikre en planlægningsproces, som går ordentlig for sig. Det vil sige en særdeles grundig og redelig beskrivelse af de påvirkninger, som anlægget vil medføre for nærmeste naboer, landsbyer og det omgivende miljø i det hele taget. Det er også vigtigt, at rapporten er til at forstå. At der investeres tid og ressourcer i så vidt muligt at forklare enkelt og simpelt, hvad projektet går ud på. For os betyder det, at miljøredegørelserne ikke skal være større og flere end højst nødvendigt. Det bliver uoverskueligt for læseren. Vi bruger mange kræfter på at reducere beskrivelser og materiale til kernen for at sætte fokus på de største og mest relevante påvirkninger – også selv om det kan være svært at begrænse sig for et projekt af denne størrelse.

 
Nørrekær Enge_2499X834_II.jpg
 

Arbejdet med Nørrekær Enge parken har også givet anledning til refleksion. Der er, set i et større perspektiv, meget rigtig i at samle store vindmøller i samlede mølleparker som denne, ikke mindst af hensyn til landskab, natur og naboer. I lokalområdet er det dog ofte andre hensyn, der tæller – understøttelse af landsby- og foreningsliv, frie og tilgængelige landskaber og natur lige uden for døren, boligpriser som stiger i stedet for at falde, rimelige modeller for huskøb, jordleje og fordeling af den indtjening, der er på vej. Vindmøller kan for os at se potentielt tilbyde mange løsninger, som lokalområdet kan bruge til noget, selv om planlæggere for nye vindmølle- og energiprojekter stadig har en del at lære. Vi er blandt andet begyndt at arbejde med parallelle landudviklingsprojekter og mulighedsredegørelser som en del af de nye teknikanlæg, vi er involveret i. Mere om det andre steder på denne side.

 

Nørrekær Enge Landudvikling