Nordfyn YPF_2500X1770.jpg
 
Nordfyn på forkant_18.08.16_Forside.jpg

Nordfyn er superfin

 

Strategiplan for Nordfyns kommune, 2015 (klient: Nordfyns kommune, RealDania)

Nordfyns Kommune modtog i 2015 støtte fra kampagnen På Forkant til at udarbejde en strategiplan, der kan være grobund for og give inspiration til kommende kommuneplaner og -strategier. Udgangspunktet for strategien var at Nordfyns Kommune kunne se stigende udfordringer med manglende tilflytning og følte sig sårbar i konkurrencen med de øvrige kommuner i regionen. På Nordfyn var man ikke så sikker på at kunne byde på ekstraordinær natur- eller kulturarv, pulserende bymiljøer eller attraktive turistdestinationer - i hvert fald ikke i forhold til mange andre dele af det charmerende Fyn. Men kunne det virkelig være rigtigt?

Metodisk besvarer strategien spørgsmålet gennem tre øvelser:

  1. Kortlægning af kommunen gennem rå data, fx befolkningssammensætning, alder og tilknytning til arbejdsmarkedet,
  2. Kortlægning af kommunen set med borgernes egne øjne,
  3. Kortlægning og analyse af kommunens landskaber.

De tre øvelser kan samlet ses som en jagt på potentialer, der blotlægger de mere eller mindre skjulte perler og muligheder, der gemmer sig på Nordfyn.

Strategiplanen vil danne beslutningsgrundlag for Nordfyns Kommunes fortsatte arbejde for fastholde og tiltrække borgere og skabe en positiv omstilling og udvikling i kommunen. Resultatet af projektet er en bosætningsanalyse og strategiplan, der giver Nordfyns Kommune et redskab til at arbejde målrettet med at skabe en differentieret udvikling i kommunens forskellige delområder. Med afsæt i grundige analyser giver rapporten et overblik over udfordringer og potentialer forskellige steder i kommunen, et kvalificeret bud på nye, meningsfyldte geografiske opdelinger og i forlængelse heraf anbefalinger til udvikling og omstilling af de enkelte områder.

 

 
Nordfyn på forkant - færdig 09.02.17-10.jpg
 
1526_M_01_Nordfyns Kommune_Ønskesky_REV-1.jpg
 

I en række offentlige workshops blev Nordfyn Kommunes borgere bedt om at sætte ord på aktiviteter, særlige steder, udfordringer og tendenser som de selv oplever det i hverdagen. Herefter kunne byernes og landområdernes forskellige tilbud og potentialer kortlægges, og kommunen kunne opdeles i seks områdekategorier. Kategorierne tager afsæt i det enkelte områdes egenart og stærkeste potentialer - i nogle områder er det bosætning, andre steder erhvervsliv og atter andre naturoplevelser.

 
 

Data spiller en stor rolle i strategien, da et retvisende billede af kommunens udfordringer giver det bedste afsæt for realistiske bud på løsninger. Kortlægningen tager særligt udgangspunkt i boligpris- og demografiske data. Udover data tager strategiens anbefalinger også afsæt i analyser af transport og hverdagsbehov. Kortene herunder viser analyser af de nuværende og forventede fremtidige bosætningsoplande i kommunen.

 
Nordfyn YPF_2500X1769.jpg
Nordfyn YPF_2500X1762.jpg