Fremtidens Nivå Bymidte

Nivå_2500X1875 II.jpg
 

Bylivsstrategi og program som baggrund for strategisk byudviklingsplan for Nivå bymidte

Klient: Fredensborg Kommune & Realdania

projektperiode: 2018

Det er ikke kun i yderområdernes landsbyer og hovedbyer at detailhandlen fylder mindre og mindre i bybilledet. I Nivå er centeret - der i sine storhedstid talte mere en 30 specialbutikker - nu reduceret til en håndfuld og et enkelt supermarked. De tomme butikslokaler står som en spøgelsesby der akut truer byens image og muligheder for at tiltrække nye og yngre borgere til byen.

Fredensborg Kommune har valgt at gå ganske nye veje for at tackle den aktuelle bylivsudfordring, de står med i Nivå. I fuld erkendelse af at hverken en bymidte eller bylivet længere kan drives af butiksliv alene har kommunen valgt at lægge en massiv investering i en samling af en række offentlige funktioner i bymidten i projektet Generationernes Hus, med en ny samlet Nivå Skole som omdrejningspunkt.

Urland har i samarbejde med andel hjulpet Fredensborg Kommune med at formulere et program for Fremtidens Nivå Bymidte med en tilhørende bylivsstrategi. Bylivsstrategi og programskrivning står på et solidt fundament af en intensiv dialog med borgere og interessenter, vi har haft den store fornøjelse at møde i processen. I Nivå står både ildsjæle og kerneaktører på spring for at investere i omdannelsen af bymidten. Som en forpost og en inspirerende ramme for projektudviklingen er der i projektet etableret et planværksted i et af bymidtens tomme butikslokaler. Her har vi og kommunen siddet og arbejdet for åbne døre – klar til at tage imod besøgende med nysgerrige spørgsmål og gode idéer. Planværkstedets umiddelbare succes har betydet at det forbliver en forpost i projektets næste faser, både som en base for dialog og en begyndende implementering af bylivsstrategien.

I programmet har vi sammen defineret en overordnet grundfortælling om Nivå, som en ny bymidte skal indskrive sig i. Vi har desuden formidlet det potentiale, der ligger i at samle offentlige og private investeringer – og følgelig formuleret en helt konkret opgavebeskrivelse, der definerer hvad et vindende team skal løse af problemstillinger med en strategisk byudviklingsplan i den næste fase.

Opgaven med omdannelsen af Nivå Bymidte er af en kompleksitet der stiller krav til såvel en tværfaglig opgaveløsning som en håndtering af den brogede skare interessenter, der på hver deres måde har stor indflydelse på realiserbarheden af et godt og robust projekt for bymidten. Det handler om at genskabe et centrum for Nivå by, der samler Nivås borgere – ung og gammel, fra Strandvejen eller den almene boligbebyggelse. Men også et projekt der sikrer at offentlige og private investeringer tilsammen hæver værdien af bymidtens areal, både økonomisk og socialt.

Nivå_1500X883.jpg
 
1807_NIVÅ_ILLUSTRATION_FINAL_030718-01.jpg
 
Nivå_1500X2078.jpg