Ajourland Logo
 

Tak for en spændende dag på Aarhus arkitektskole

Urland siger tak for en spændende mandag formiddag på Aarhus Arkitektskole, hvor Christian Achermann deltog i åbningseventen forud for Rising Architecture Week senere i denne uge (14.-17. september). Formiddagen bød på tre spændende paneldebatter, sikkert modereret af Boris Brorman Jensen. I anden debat var der fokus på bæredygtighed i bred forstand, og sammen med Frederik Ellegaard Haukrogh (StudArk), Jo Anna Nedergaard (StudArk), Nils Holscher (Holscher Nordberg) Mogens Husted (Friis & Moltke), Rikke Juul Gram (Schønherr), Camilla Fabricius (Aarhus Byråd) og Peter Andreas Sattrup (Danske Arkitektvirksomheder) nåede panelet godt rundt om bæredygtighedsbegrebet, både i relation til byggeri, planlægning og rammevilkår for byggeriet.

Rising Architecture Week har til formål at skabe debat mellem fagfolk og beslutningstagere, og bredt drøfte arkitektens og arkitekturens rolle i dagens Danmark. Set i det lys kunne man godt have ønsket sig et lidt stærkere fremmøde af studerende og undervisere fra Aarhus Arkitektskole. Det er nærliggende at forestille sig, at der også på arkitektskolen i København savnes en bredere diskussion af hvad de færdiguddannede arkitekter forventes at levere i en mere og mere kompleks virkelighed. Så meget desto mere ros til Aarhus Arkitektskole for det fremragende initiativ.

Rising Architecture_2500X1533.jpg
 

Urland har fået ny hjemmeside

- En hjemmeside, som giver overblik og indsigt i, hvad vi laver og hvordan vi arbejder. Det kan være en udfordring at forklare omverdenen, at Urland både arbejder med tunge myndighedsprocesser og med legende idéudvikling, med borgerinddragelse, ekspertrådgivning og forskning.

Hjemmesiden skulle gerne vise, at vores strategiske overvejelser for landområdernes udvikling udspringer af et indgående kendskab til de processer og aktører der har indflydelse på landområdernes nutid og fremtid. Et kendskab, der har rod i flere års arbejde med vindmølleprojekter over hele Danmark, og som gennem de seneste år har ført til at vi har involveret os i flere og flere strategi- og udviklingsarbejder rundt omkring i landkommunerne - fra helhedsplaner for bolig- og erhvervsområder, potentialeplaner for landsbysamarbejder og regionale turismeindsatser til forslag til omstilling af praksisser i landbrugs- og energiproduktionserhvervene.

I fanebladene øverst på denne side er der mulighed for at vælge mellem at få et overblik over Urlands arbejde, eller dykke ned i udvalgte projekter. Trykker du på fanen 'Indsigt' kan du få et kig ind i nogle af vores mere grundlæggende overvejelser omkring det felt vi agerer i.

Velkommen til Urlands nye hjemmeside!

Urland Kapow.png
 

urland med til rising architecture week

I forbindelse med den Aarhusianske interaktive arkitektur-biennale Rising Architecture Week, som løber af stablen den 11.-15- september, har arkitektskolen i Aarhus og Rising Architecture opfordret arkitektvirksomheder og -studerende over hele landet til at formulere breve til Christiansborgs politikere. Formålet med brevene er at skabe dialog mellem fagfolk og beslutningstagere om samfundsrelevante problemstillinger.

Urland glæder sig til at deltage i åbningseventen mandag den 11. september på Aarhus Arkitektskole, hvor Christian Achermann vil deltage i paneldebatten Bæredygtighed, klima og landskab. Man kan ikke undervurdere vigtigheden af dialogen mellem fagperson of folkevalgt - i særdeleshed indenfor det relativt komplekse arkitektur- og planlægningsfelt. Christiansborgs politikere er, hvis der skal træffes hensigtsmæssige beslutninger, afhængige af en kvalificeret og professionel rådgivning.

Men dialogen bør ikke begrænse sig til at inddrage landspolitiske fora - også i Byrådene rundt omkring i landets kommuner er der et stort behov for oplyst dialog mellem planlæggere, byggesagsbehandlere og byrådspolitikere. Efter kommunalreformer i 2007 er det i stigende grad blevet vanskeligt for byrådspolitikerne at frigøre tid og overskud til den nære dialog med administrationen. Samtidig er det i byrådssalene at mange helt konkrete arkitektoniske og planlægningsmæssige beslutninger træffes - beslutninger som ofte har afgørende betydning for byernes og landskabernes udformning. Måske skal næste dialog-initiativ have fokus på den lokalpolitiske scene?

Brevene til Folketinget udstilles på Aarhus Arkitektskole under biennalen.

Breve til Folketinget_1500X1927.jpg
 

Rideturisme langs de danske kyster ?

En blæsende torsdag formiddag i maj tilbragte Urland tre timer på hesteryg ved Tannisbugt. Landskaberne omkring Tversted, Uggerby, Tuen og Bindslev skulle rekognosceres, og den nemmeste måde at opleve plantagerne, kysten, klitlandskabet og markerne på, viste sig at være på to dejlige Frieser-heste som vores vært Carsten stillede til rådighed.

Carsten fortalte, at han sidste år sammen med to venner havde taget en to-dages ridetur fra Tversted til Skagen og tilbage. Langs kysten, med sovepose, lidt fuldfoder, en madpakke og vinden i håret. De havde sovet på stranden, og ellers redet i vandkanten og i klitterne. Historien gjorde mig grøn af misundelse!

Som tidligere hestepige, der måtte droppe de dejlige dyr til fordel for en videregående uddannelse i storbyen, savner jeg gode muligheder for ind imellem at ride en tur - på fridage og i ferier. Der er relativt få steder i Danmark der stiller heste til rådighed for længere ture - heste som ikke er udslidte rideskolekræ - og hvor det er tilladt at tage en strakt galop eller et spring over en træstamme.

På Island er rideturisme allestedsnærværende - den lille, nøjsomme og rolige islandske hest er særdeles velegnet til utrænede turister og børn. På hesteryg kan man komme tæt på de vilde dyr og fugle, og hesten kan færdes i næsten alle typer terræn. Jeg ville være den første til at booke en ridetur med overnatning langs kysterne i Nordjylland, hvor jeg sammen med ridekyndige venner kunne nyde den enestående natur på ryggen af en hest med eventyrlyst og gode ben!

/Ditte

Rideturisme_500X334.jpg
Rideturisme_500X334 II.jpg
 

En modvægt til planlovens fokus på konflikter: urlands bud er en mulighedsredegørelse

Det ligger i en lovgivnings natur, at den skal forhindre konflikter: Mellem mennesker indbyrdes og mellem mennesker og natur. Når der planlægges for opstilling af vindmøller, er der derfor fokus på støjgener, påvirkning af naturværdier, forstyrrede udsigter og forurening i det hele taget.

Men en stor investering i det åbne land kan også medføre positive forandringer. Det ligger i ordet Mulighedsredegørelse, at fokus ligger på muligheder - muligheder for at lokalsamfundet kan udnytte den økonomi og planlægning, der følger med når man bliver nabo til store vindmøller.

Med afsæt i det givne steds egenart, undersøger Urland aktuelt potentialet i at supplere en traditionel Miljøvurdering eller VVM-redegørelse med en Mulighedsredegørelse. I Mulighedsredegørelsen gennemgås en række idéer og overordnede tanker, som på kort eller lang sigt kan realiseres i nærområdet omkring vindmøllerne. Idéerne struktureres indenfor en række temaer, fx faldende huspriser, tomme ejendomme og manglende offentlig og privat service - men også temaer som udsigt, tilgængelighed, mødesteder, arbejdspladser/erhvervsliv, fritidsliv og rekreation, kultur- og naturhistorie, turisme og læring.

Mulighedsredegørelse Morsø_1500X2121.jpg