AGRO FOOD PARK

1. plads i konkurrence om vision og helhedsplan, 2016 (bygherre: agro food park)

 

agro_birdseye_04_highres_cac_mnd.jpg
Agro Food Park_1500X1769.jpg
 
Visionen er at skabe de rette fysiske rammer for at udvikle Agro Food Park som en verdensførende innovationsklynge

Sammen med 3XN, William McDonough + Partners og BCVA vandt Urland i 2016 konkurrencen om at udvikle en vision og helhedsplan for udbygningen af erhvervsområdet Agro Food Park ved Skejby vest for Aarhus.

Erhvervsområdet indeholder idag en håndfuld fødevarevirksomheder, og området grænser på den ene side op til byen, og på den anden side til markerne vest herfor. Formålet med helhedsplanen er at underbygge en vision om at udvikle Agro Food Park til en international innovationsklynge.

I helhedsplanen flettes det urbane og det rurale, både rumligt og funktionelt. Det kuperede landskab tilbyder en særlig kontekst som de fremtidige bygninger skal placeres nænsomt i. Således foreslår helhedsplanen en bebyggelsesstrategi, hvor de højeste bygninger placeres højest i landskabet - dette vil sikre en markant profil i stil med traditionelle danske byer i det åbne landskab, hvor kirketårnet ofte er placeret på det højeste punkt for at markere et særligt sted.

På et regionalt plan er det helhedsplanens ambition at trække landbrugslandskabet fra vest helt ind i kernen af Agro Food Park. Parken 'the Lawn' fungerer både som lokalt opholdsrum, fødevareeksperimentarium og have - og som symbol på en principiel akse mellem Agro Food Park og forsøgslandbruget i Foulum. The Lawn udgør samtidig en reel akse mellem Koldkærgaards traditionelle landsbrugsbryggeri og det nye center for landbrugsinnovation i form af Agro Food Park. Inspirationen til The Lawn kommer fra Central Park i New York: Her var intentionen at bevare et stykke oprindeligt amerikansk natur midt i byen, og på den måde sikre både et rekreativt rum og et læringssted. På samme måde trækkes den danske landbrugstradition ind og bliver et centralt parkrum i erhvervsområdet Agro Food Park.

 

AFP Booklet-33.jpg
 
AFP Booklet-37.jpg
AFP Booklet-42.jpg

The Lawn kan på én gang betragtes som en fælles bypark, som et udendørs testlaboratorium for områdets virksomheder, og som et stort, åbent showroom for landbrugserhvervets produkter og innovative evner. Det er tanken, at væsentlige dele af området kan opdeles i lodder, som hver især plejes og drives af de omkringliggende virksomheder - idéen er at virksomhederne får jord til rådighed, som kan bruges til udvikling og test af afgrøder og plantetyper, og som samtidig kan bruges til at vise særligt interessante afgrødetyper frem for et bredt publikum.

I arbejdet med helhedsplanen blev der identificeret en række interesserede virksomheder og organisationer, der hver især arbejder med forskelligartede plantetyper og formål - fra grøntsager og kornsorter til vinstokke og chia. Med hver deres forsøgshaver udgør virksomhederne et stærkt udgangspunkt for at skabe et både anderledes og oplevelsesrigt byrum for alle, der besøger Agro Food Park - et sted hvor man kan dufte, føle og smage nye danske fødevarer.

 
Agro Food Park_2500X1910.jpg

I helhedsplanen skulle der findes plads til næsten 5000 parkeringsbåse. For at undgå monotone og udstrakte asfaltpladser, er der i stedet arbejdet dels med parkeringshuse, og dels med en såkaldt parkeringsplantage. I plantagen tages der udgangspunkt i det moderne skovbrug, og ligesom med the Lawn, kan parkeringsplantagen fungere dels som showroom og dels som eksperimentarium for virksomheder i Agro Food Park. Frugttræer, energiafgrøder og fritgående svin blander sig med græsarmerede parkeringsflader og giver plads til næsten 2000 holdende biler.

 

Agro Food Park_2500X1724.jpg